"Latvijas dzelzceļa" koncerna uzņēmumi saņem augstus Ilgtspējas indeksa apbalvojumus