Latest news

Izvēlne

Eiropas dzelzceļa samitā diskutē par dzelzceļa nozīmi vides jomā, dzelzceļa nākotnes perspektīvām un finanšu ieguldījumiem nozares attīstībā

Šodien, 21. februārī, Francijas prezidentūras ES un neformālās transporta ministru sanāksmes ietvaros Parīzē norisinās Eiropas dzelzceļa samits ar tēmu "Dzelzceļš - videi draudzīgāks un inovatīvāks transporta virzītājspēks". VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs Māris Kleinbergs kopā ar citiem Eiropas dzelzceļa nozares pārstāvjiem, augsta līmeņa Eiropas komisijas pārstāvjiem, valstu politikas veidotājiem un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem piedalās sanāksmē, kuras galvenā tēma ir inovācijas.

Sanāksmes mērķis ir rast risinājumus un akceptēt konkrētas apņemšanās par vairākiem tematiem. Tai skaitā, tiek pārrunātas iespējas kā saglabāt un turpmāk palielināt dzelzceļa transporta konkurētspēju salīdzinājumā ar citiem transporta veidiem, kas rada lielāku piesārņojumu. Tāpat, ņemot vērā, ka dzelzceļa attīstība ir daļa no risinājuma, lai samazinātu transporta sektora radītās emisijas, sanāksmes laikā plānots noteikt prioritāros tehnoloģiskos un inovāciju mehānismus, kas ļautu palielināt dzelzceļa transporta apjomu, dzelzceļa sistēmas jaudu un efektivitāti, to modernizējot.

Starp nozīmīgākajām tehnoloģiskajam un inovāciju svirām diskusijas laikā tiek izcelta tīkla modernizācija (ERTMS ieviešana, centralizēta satiksmes kontrole, metropoļu apvedceļi, dzelzceļa mezgli, intermodālie termināļi), uz inovatīvām tehnoloģijām balstīta efektivitātes palielināšana (digitālie vilcieni, autonomie vilcieni, digitālās automātiskās sakabes, digitālās platformas), kā arī klientu pieredzes un pakalpojumu kvalitātes ieguvumi (MaaS, biļešu tirdzniecības modernizācija un jauni pakalpojumi pasažieriem).

Runājot par šo ieguldījumu finansēšanu, diskusijas mērķis ir noteikt finansējuma vajadzību un iespējamo nepieciešamo atbalstu valsts un Eiropas līmenī, analizēt labās prakses piemērus, uzsverot sabiedrības ieguvumus, ko sniedz ieguldījumi dzelzceļa sistēmā, kā arī apzināt iespējamos finanšu resursus.

VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs Māris Kleinbergs: “Viens no mūsu turpmāko gadu mērķiem ir panākt, lai Latvija iekļaujas kopējā Eiropas dzelzceļa tīklā, veicinot pasažieru un kravu mobilitāti pa dzelzceļu, un, tādējādi sniedzot jaunas iespējas arī biznesa attīstībai. Ir skaidrs, ka Latvijas dzelzceļa nozare šobrīd atrodas jaunas ēras priekšā, tādēļ, noslēdzot Eiropas dzelzceļa gadu, šāda diskusija par visas Eiropas dzelzceļa nākotni un attīstības iespējām inovāciju laikmetā ir ļoti nozīmīga un ar tālejošu ietekmi turpmākajā Latvijas dzelzceļa attīstībā”.