VAS “Latvijas dzelzceļš” paziņo par kustamā īpašuma objekta pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

VAS “Latvijas dzelzceļš” paziņo par kustamā īpašuma objekta pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

VAS "Latvijas dzelzceļš" paziņo par kustamā īpašuma objekta pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

Nr. p. k. Mantas nosaukums Mantas atrašanās vieta, adrese Izsoles sākumcena, LVL Izsoles datums un laiks
1. Buka celtnis Nr.KK-6 Rīgā uz zemesgabala ar kadastra apzīmējumu Nr.01000870243 4400 13.12.2012.

plkst. 10.00.

 

Izsole notiks (pēc Latvijas laika) Rīgā, Gogoļa ielā 3. II stāvā, kabinets Nr.243.

Ar pārdošanas noteikumiem atklātā izsolē var iepazīties VAS "Latvijas dzelzceļš" Nekustamā īpašuma direkcijas Komercdarbības daļā Rīgā, Gogoļa ielā 3, (kabinets Nr.4. Nr.7.) piektdienās no plkst. 800 - 1200, pārējās darba dienās no plkst. 800 - 1200 no 1300 - 1630 un tos saņemt, samaksājot pārdošanas pakalpojuma maksu- Ls 121 (tajā skaitā PVN), ieskaitot to VAS "Latvijas dzelzceļš" Ģenerāldirekcijas rēķinā Nr. LV58NDEA0000080249645 Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle, SWIFT kods NDEALV2X .

Dokumentus izsolei iesniegt VAS “Latvijas dzelzceļš” kancelejā Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, ( kab.Nr.103). līdz 2012.gada 07.decembrim plkst. 1200.

Tālrunis uzziņām 67233756.

Viena Pretendenta pieteikšanās gadījumā Kustamā manta tiek pārdota vienīgajam Pretendentam, bez izsoles procedūras izsludinātajā izsoles dienā, par izsoles sākumcenu.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2012.gada 7.Decembris plkst. 12.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31