VAS “Latvijas dzelzceļš” paziņo par kustamā īpašuma objekta pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli