Latest news

Izvēlne

Sadraudzības dalībvalstu dzelzceļa transporta padome

Sadraudzības dalībvalstu dzelzceļa transporta padome (Совет по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества) (turpmāk - Padome) ir NVS starpvalstu institūcija, kas koordinē dzelzceļa transporta darbību starpvalstu līmenī. Padome tika nodibināta 1992.gada 14.februārī, tās galvenā mītne atrodas Maskavā, oficiālā darba valoda – krievu valoda.

Latvija valsts līmenī nepiedalās Padomes darbībā. LDz uz līguma pamata ir Padomes asociētā dalībnieka statuss, - tam ir tiesības piedalīties Padomes un tās institūciju sēdēs, izmantot Padomes ietvaros pieņemtos dokumentus un realizēt Padomes ietvaros piešķirtos dzelzceļa administrācijas pilnvarojumus.