Latest news

Izvēlne

Sadraudzības dalībvalstu dzelzceļa transporta padome

Sadraudzības dalībvalstu dzelzceļa transporta padome (Совет по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества) (turpmāk - Padome) ir NVS starpvalstu institūcija, kas koordinē dzelzceļa transporta darbību starpvalstu līmenī. Padome tika nodibināta 1992.gada 14.februārī, tās galvenā mītne atrodas Maskavā, oficiālā darba valoda – krievu valoda.

Latvija valsts līmenī nepiedalās Padomes darbībā. LDz uz līguma pamata ir Padomes asociētā dalībnieka statuss, - tam ir tiesības piedalīties Padomes un tās institūciju sēdēs, izmantot Padomes ietvaros pieņemtos dokumentus un realizēt Padomes ietvaros piešķirtos dzelzceļa administrācijas pilnvarojumus.

Ņemot vērā to, ka daļa no minētajiem dokumentiem, kas regulē ritošā sastāva izlaišanu uz NVS dalībvalstu dzelzceļa infrastruktūru (reģistrēšanas, kursēšanas, uzturēšanas, remonta jautājumi), ka arī  pārvadājumu veikšanu pa minētas infrastruktūras sliežu ceļiem,  skart arī citu Latvijas komersantu (vagonu īpašnieku, remontuzņēmumu, pārvadātāju) intereses un ietekmē to darbību, bet minētie dokumenti nav publiski pieejami, LDz, saņemot šos dokumentus kā Sadraudzības dalībvalstu dzelzceļa transporta padomes asociētais  loceklis, dara to zināmu, publicējot savā timekļa vietnē.

Dokumenti un to grozījumi tiek publicēti oriģinālvalodā, LDz neveic dokumentu tulkošanu, konsolidēšanu,  aktualizēšanu un dokumentu kopiju apliecināšanu. Lai saņemtu dokumentu apliecinātas kopijas, ir nepieciešams griezties pie dokumentu depozitārija - Sadraudzības dalībvalstu dzelzceļa transporta padomes direkcijas. 

 

Normatīvie dokumenti (krievu val.)

Ražošana. Modernizācija. Remonts

Pasažieru vagoni

Kravas vagoni

Lokomotīves