Misija, vīzija un stratēģija | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Misija, vīzija un stratēģija

Valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš” Vidēja termiņa darbības stratēģija 2017.–2022.gadam.

 

“Latvijas dzelzceļš” koncerna
stratēģija laika posmam līdz 2030.gadam

Apstiprināta ar valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš” valdes
2013.gada 8.augusta lēmumu Nr. 19/79

1. Atsauces

     Stratēģija izstrādāta, ievērojot spēkā esošos ES un valsts kā Valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš” akciju īpašnieka galvenos nozares plānošanas dokumentus:

  • Direktīva par vienotu Eiropas dzelzceļa telpu (2012/34/ES);
  • Direktīva par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Kopienā (2008/57/ES);
  • Regula (ES) Nr. 913/2010 par Eiropas dzelzceļa tīklu konkurētspējīgiem kravas pārvadājumiem;
  • Eiropas Komisijas Baltā grāmata par Kopienas dzelzceļa attīstību (2011.gads);
  • Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam;
  • Transporta attīstības pamatnostādnes 2013.-2020.

2. Misija

Nodrošināt dzelzceļa infrastruktūras pārvaldīšanu un loģistikas pakalpojumus Latvijas tautsaimniecības interesēs

 

3. Vīzija

Kļūt par Baltijas transporta nozares līderi - modernu, efektīvu un videi draudzīgu infrastruktūras un loģistikas uzņēmumu grupu

 

4. Vērtības

 

Attīstība Būt par nozares līderi, un sasniegt vairāk par nospraustajiem mērķiem varam tikai attīstoties – pieņemot izaicinājumus, saskatot iespējas un meklējot jaunus risinājumus. Tādēļ mēs esam orientēti uz pastāvīgu personīgo un koncerna nepārtrauktu izaugsmi. Jaunu ideju un tehnoloģiju meklēšana ir mūsu ikdienas tiekšanās pēc izcilības.
Atbildība Gan individuāli, gan komandas darbā esam atbildīgi par koncerna darbības rezultātiem, devumu valsts ekonomikai un labākai nākotnei.

Mums rūp koncerna darbības ietekme kā uz apkārtējo vidi, tā arī sabiedrības dzīves kvalitāti kopumā, tādēļ mēs aktīvi iesaistāmies un atbalstām sabiedrībai nozīmīgas jomas un notikumus.

Mēs cienām un rūpējamies par nozares industriālā mantojuma saglabāšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm.

Drošība Mēs spējam saskatīt un vadīt riskus. Strādājam, lai novērstu jebkādas riska situācijas uz dzelzceļa, jo drošība ir viena no mūsu prioritātēm. Mēs esam gatavi jebkurā brīdī novērst negadījumus, kā arī mērķtiecīgi mazinām mūsu darbību ietekmi uz apkārtējo vidi.
Sadarbība Nodrošināt efektīvu infrastruktūras pārvaldību un loģistikas pakalpojumus, kā arī realizēt problēmu ātru novēršanu varam tikai darbojoties saskaņoti. Mēs kopā strādājam, lai sasniegtu vienotus mērķus. To darām daloties ar zināšanām un pieredzi, kā arī esam gatavi palīdzēt - sniegt ieguldījumu koncerna, partneru un valsts attīstībā.

 

5. Galvenie stratēģiskie mērķi

  1. Nodrošināt konkurētspējīgu dzelzceļa infrastruktūras, transporta un loģistikas pakalpojumu kvalitātes un izmaksu līmeni
  2. Būt līderim kravu apgrozījumā pa dzelzceļa infrastruktūru Baltijā
  3. Attīstīt videi draudzīgu un efektīvu dzelzceļa transportu, elektrificējot svarīgākos maršrutus un atjaunojot vilces parku

 

 

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31