Atklāts konkurss „Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija/ Informatīvo un videonovērošanas sistēmu ierīkošana - uzraudzība un līguma vadīšana” (LDZ-2014/4KF/02-01) | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss „Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija/ Informatīvo un videonovērošanas sistēmu ierīkošana - uzraudzība un līguma vadīšana” (LDZ-2014/4KF/02-01)

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu būvniecības līguma „Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija/ Informatīvo un videonovērošanas sistēmu ierīkošana”uzraudzību un līguma(-u) vadīšanu.

Konkursa nolikums un dokumentācija pielikumā

 

Konkursa priekšmets

Iepirkuma priekšmets ir: būvniecības līguma „Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija/ Informatīvo un videonovērošanas sistēmu ierīkošana” uzraudzība un līguma(-u) vadīšana atbilstoši Darba uzdevumam (2.pielikums), un Inženiera pienākumu pildīšana atbilstoši būvniecības līgumam, kas tiks noslēgts atbilstoši FIDIC „Iekārtu piegādes un projektēšanas – būvniecības darbu līguma noteikumi”, Pirmais izdevums 1999. gadā (Conditions of Contract for Plant and Design –Build, For Electrical and Mechanical Plant, and for Buildings and Engineering Works, Designed by the Contractor” First Edition 1999, FIDIC).
Iepirkums netiek dalīts daļās. Piedāvājumam jābūt par visu Pasūtītāja prasībās norādīto apjomu. Līguma valoda un komunikāciju valoda ir latviešu valoda;
Pretendents vai personu apvienības dalībnieks nav tiesīgs iesniegt vairāk kā vienu piedāvājumu.

Informācija par konkursu

Pretendents piedāvājumu konkursam iesniedz līdz 2014. gada 10.martam plkst.14.00, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 3. stāvā, 346. kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Projektu vadības daļā).
Piedāvājumu konkursam atver 2014. gada 10.martā , plkst. 14.00, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 243.kabinetā;

Kontaktpersona:

Visa informāciju par konkursu un rakstisks papildus informācijas pieprasījums Iepirkuma komisijai ir jāsūta:

VAS “Latvijas dzelzceļš”, Projektu vadības daļai,
Iepirkuma komisijai 
Faksa nr.: +371 6723 2133
Kontaktpersona: 
Dana Cielēna 
Projektu vadības daļas iepirkumu speciāliste
Tālrunis: +371 6723 4955; 
E-pasts: dana.cielena@ldz.lv

Konkursa nolikuma saņemšana un informācijas sniegšana

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju atklāta konkursa, t.sk. skaidrojumiem un grozījumiem, dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš” mājaslapā: http://www.ldz.lv 

Ar konkursa nolikumu var iepazīties arī uz vietas Valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš” telpās Rīgā, Gogoļa ielā 3, 3. stāvā, 346. kabinetā Pasūtītāja darba laikā.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2014.gada 10.Marts plkst. 14.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31