Atklāts konkurss "Dzelzceļa elektrificētā tīkla modernizācija un attīstība: būvuzraudzība” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2023/107-AK) | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss "Dzelzceļa elektrificētā tīkla modernizācija un attīstība: būvuzraudzība” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2023/107-AK)

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu „Dzelzceļa elektrificētā tīkla modernizācija un attīstība: būvuzraudzība” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2023/107-AK).

Visai aktuālajai informācijai par iepirkumu, tai skaitā Nolikumam ar tā pielikumiem, grozījumiem un atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, skaidrojumiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem tiek nodrošināta pieeja Pasūtītāja pircēja profilā - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/101928, izņemot Darbu līguma Pasūtītāja prasības, kuru izsniegšana tiek nodrošināta atbilstoši konkursa nolikuma 1.4.5. un 1.4.6.punkta noteiktajam.

Pasūtītāja tīmekļa vietnē: http://www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” vienīgi informatīvos nolūkos pieejama vispārēja informācija par iepirkumu.

Lai saņemtu nolikumu, ieinteresētais piegādātājs EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā reģistrējas kā nolikuma saņēmējs.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums regulāri pārbaudīt jaunas informācijas esamību Pasūtītāja pircēja profilā un ņemt to vērā iesniedzot piedāvājumu.

Piedāvājumu iesniegšana: piedāvājumus konkursam iesniedz līdz 2023.gada 17.oktobra plkst. 10:00 (pēc Latvijas Republikas laika) EIS e-konkursu apakšsistēmā;

Pēc noteiktā termiņa ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi netiks pieņemti.

Piedāvājumu atvēršana: iesniegtie piedāvājumi tiek atvērti elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā norādītajā termiņā.

Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam pretendenti var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā (iepriekš reģistrējoties EIS piedāvājumu atvēršanas sēdei).

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par konkursa nolikumu: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Inga Upenāja, tālrunis: +371 67234857, e-pasta adrese: inga.upenaja@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2023.gada 17.Oktobris plkst. 14.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš