Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss “Dzelzceļa elektrificētā tīkla modernizācija un attīstība: būvniecība” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2023/52-AK)

Papildus informācija: 

Papildināts: Grozīts datums piedāvājumu iesniegšanai/atvēršanai uz 2023 gada 25.septembri.

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu „Dzelzceļa elektrificētā tīkla modernizācija un attīstība: būvniecība” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2023/52-AK).

Visai aktuālajai informācijai par iepirkumu, tai skaitā Nolikumam ar tā pielikumiem, grozījumiem un atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, skaidrojumiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem tiek nodrošināta pieeja Pasūtītāja pircēja profilā - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/96489, izņemot Pasūtītāja prasības, kuru izsniegšana tiek nodrošināta atbilstoši konkursa nolikuma 2.5.3. un 2.5.4.punktā noteiktajam.

Pasūtītāja tīmekļa vietnē: http://www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” vienīgi informatīvos nolūkos pieejama vispārēja informācija par iepirkumu.

Lai saņemtu nolikumu, ieinteresētais piegādātājs EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā reģistrējas kā nolikuma saņēmējs.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums regulāri pārbaudīt jaunas informācijas esamību Pasūtītāja pircēja profilā un ņemt to vērā iesniedzot piedāvājumu.

Piedāvājumu iesniegšana: piedāvājumus konkursam iesniedz līdz 2023.gada 25.septembrim1,2 plkst. 10.00 (pēc Latvijas Republikas laika) EIS e-konkursu apakšsistēmā.

1noteiktais datums piedāvājumu iesniegšanai/atvēršanai pārcelts no 2023.gada 2.augusta uz 2023.gada 30.augustu (skat.EIS e-konkursu apakšsistēmā, saite: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/96489)

2noteiktais datums piedāvājumu iesniegšanai/atvēršanai pārcelts no 2023.gada 30.augusta uz 2023.gada 25.septembri (skat.EIS e-konkursu apakšsistēmā, saite: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/96489)

Pēc noteiktā termiņa ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi netiks pieņemti.

Piedāvājumu atvēršana: iesniegtie piedāvājumi tiek atvērti elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā norādītajā termiņā, saite: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/96489.

Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam pretendenti var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā (iepriekš reģistrējoties EIS piedāvājumu atvēršanas sēdei).

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par konkursa nolikumu: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Inga Upenāja, tālrunis: +371 67234857, e-pasta adrese: inga.upenaja@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2023.gada 25.Septembris plkst. 14.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš