Atklāts konkurss „Sliežu stiprinājumu piegāde” (Iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2019/3 – IB) | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss „Sliežu stiprinājumu piegāde” (Iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2019/3 – IB)

Papildus informācija: 

Pievienots iepirkuma līgums (22.05.2019.)

Pievienoti iepirkuma līgumi (21.05.2019.)

Pievienots iepirkuma līgums (16.05.2019.)

Pievienoti iepirkuma līgumi (13.05.2019.)

Pievienots iepirkuma procedūras ziņojums (18.04.2019.)

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu „Sliežu stiprinājumu piegāde” (identifikācijas Nr. LDZ 2019/3 – IB) (turpmāk – konkurss).

Konkursa iepirkuma priekšmets un termiņš: sliežu stiprinājumu piegāde saskaņā ar nolikumu un tā pielikumiem.

Dalības nosacījumi un informācijas apmaiņa:

Nolikums, nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem ir publiski pieejami tīmekļvietnē:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/16327

Piedāvājumu iesniegšanas vieta, kārtība, datums un laiks:

  1. piedāvājumus piegādātāji var iesniegt, līdz 2019.gada 11.marta plkst.10.30  EIS e-konkursu apakšsistēmā.
  2. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām.
  3. Pretendentu piedāvājumi, kas saņemti ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas, netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

Informācija par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883 .

Piedāvājumu atvēršana:

Elektronisko piedāvājumu atvēršana sākas tūlīt pēc iesniegšanas termiņa beigām 2019.gada 11.martā plkst.10.30.

Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam pretendenti var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Pasūtītāja kontaktpersona: komisijas sekretāre – VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Iveta Ceriņa, e-pasta adrese:  iveta.cerina@ldz.lv

Visai aktuālajai informācijai par iepirkumu, tai skaitā nolikumam ar tā pielikumiem, grozījumiem un atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, skaidrojumiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem tiek nodrošināta tieša un brīva pieeja Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier šī iepirkuma sadaļā. Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv vienīgi informatīvos nolūkos ievietota vispārēja informācija par iepirkumu.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2019.gada 11.Marts plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31