Atklāts konkurss „Sliežu stiprinājumu piegāde” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss „Sliežu stiprinājumu piegāde”

Papildus informācija: 

03.07.2018. pievienots iepirkuma gala ziņojums (pēc atkārtotas izvērtēšanas).

23.07.2018. pievienoti līgumi, 04.06.2018. pievienoti līgumi.

07.05.2018. pievienots iepirkuma gala ziņojums.

19.03.2018. veikti grozījumi (pagarināts piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas termiņš).

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu „Sliežu stiprinājumu piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2018/3-IB (turpmāk – konkurss).

 

Atklāta konkursa priekšmets: sliežu stiprinājumu piegāde saskaņā ar nolikumu un tā pielikumiem, šādā paredzamajā kopējā apjomā:

Nr.

Nosaukums

Mērvienība

Daudzums

Standarti un tehniskie noteikumi

I. SLIEŽU STIPRINĀJUMI

1

Uzliktni 60E1 tipa (6 caurumi) vai sliežu profila 60E1uzliktnis

t

40.00

GOST 33184-2014, TU 14-2R-463-2011

  izturība: 690 N/ mm2,  atbilstoši rasējumu Nr.1

2

Uzliktni R-65 tipa (6 caurumi) vai sliežu profila R-65 uzliktnis

t

10.00

GOST 33184-2014, TU 14-2R-463-2011 

izturība: 690 N/ mm2,  atbilstoši rasējumu Nr.2

3

Paliktņi KB-50 tipa

t

20.00

TU 14-2R-294-2005

4

Paliktni KD-65 tipa

t

40.00

TU 14-2R-294-2005

5

Paliktni KD-50 tipa

t

10.00

TU 14-2R-294-2005

6

Skavas 66x40x5

gab.

200 000

66x40x5 OP-138-71,  atbilstoši rasējumu Nr.3.

7

Spiedskavas bultskrūve

t

40.00

GOST 16016-79

8

Ceļu bultskrūve R-65 tipa M27 ar uzgriežņi

t

15.00

GOST-11530-2014,  GOST-11532-2014

9

Sliežu salaidnes bultskrūve M24 ar uzgriežņi (60E1  tipa)

t

10.50

GOST-11530-2014 , GOST-11532-2014,

atbilstoši  rasējumiem Nr.4.,5

10

Pārmiju skrūve

t

45.00

GOST 809-2014

11

Paplāksni R-65 tipa M27

t

4.00

GOST 19115-2014

II. IZOLĒJOŠĀS DETAĻAS

12

Paliktņa starplika KB-65 tipa CP 328

gab.

45 000

LV-UTN-40003411758-01-2005, atbilstoši rasējumu Nr.6. un tabulu Nr.1.

13

Paliktņa starplika KD-65 tipa CP 361

gab.

20 000

LV-UTN-40003411758-01-2005,   atbilstoši rasējumu Nr.7.un tabulu Nr.1.

14

Sliežu starplika KD-65 tipa CP 248

gab.

15 000

LV-UTN-40003411758-01-2005, atbilstoši rasējumu Nr.8.un tabulu Nr.1.

15

Sliežu starplika CP-318 CP-356 (R-65)

gab.

30 000

 LV-UTN-40003411758-01-2005, atbilstoši rasējumu Nr.9.un tabulu Nr.1.

16

Sliežu starplika CP-318 CP-356 (R-50)

gab.

5 000

LV-UTN-40003411758-01-2005, atbilstoši rasējumu Nr.10.un tabulu Nr.1.

17

Sliežu starplika SKL-14 (ZW900NT/201)

gab.

10 000

LV-UTN-40003411758-01-2005, atbilstoši rasējumu Nr.11.un tabulu Nr.1.

18

Izolējošas  ieliktnis CP-142

gab.

94 200

TU-3185-024-55239716-2006, atbilstoši rasējumu Nr.12.

19

Sintētiskie izolējošas uzliktni 60E1 MK tipa

(6 caurumi) vai sliežu profila 60E1uzliktnis

kompl.

200

GOST 32.169-2000, BIJ.0118.00.000.SB

20

Sintētiskie izolējošas uzliktni R-65 MK tipa

(6 caurumi) vai sliežu profila 60E1uzliktnis

kompl.

20

GOST 32.169-2000

 

Piedāvājumu var iesniegt gan par visu iepirkuma priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā..

 

Piedāvājuma nodrošinājums ir 2% (divi procenti) no kopējās visu piedāvāto iepirkuma priekšmeta daļu kopsummas, ja šī kopsumma pārsniedz EUR 20 000,00 (divdesmit tūkstoši euro). 

 

Iepirkuma līgums paredz līguma nodrošinājuma iesniegšanu 5% (piecu procentu) apmērā no līguma summas (EUR bez PVN) bankas izsniegtas garantijas veidā vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas apdrošināšanas polises veidā, vai kā pretendenta naudas summas iemaksu pasūtītāja bankas kontā.

 

Dalības nosacījumi un informācijas apmaiņa:

nolikums, nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem ir publiski pieejami  VAS LDZ tīmekļvietnē https://www.ldz.lv/lv/iepirkumi sadaļā Iepirkumi” un  Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) https://www.eis.gov.lv/EIS/ , sk. precīzi https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/9934. 

 

Piedāvājumu iesniegšana:

Piedāvājumus konkursam iesniedz līdz 2018.gada 20.martam, plkst. 14.001,2 EIS e-konkursu apakšsistēmā;

Piedāvājuma nodrošinājuma dokumentus saskaņā ar konkursa nolikuma prasībām, iesniedzot bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu garantiju, papīrā formā (oriģināli) iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Adrese: Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS „Latvijas dzelzceļš”, Kancelejā) slēgtā aploksnē, sūtījuma iesniegšanu nodrošinot līdz piedāvājumu iesniegšanas datumam un laikam;

Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstoši iesniegtiem un netiks izskatīti, vērtēti (ja attiecināms, nosacījums neattiecas uz piedāvājuma nodrošinājuma kā atsevišķa dokumenta iesniegšanu).

 

Piedāvājumu atvēršana:

piedāvājumus konkursam atver elektroniski EIS 2018.gada 27.martā, plkst. 14.001, 2, tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1grozīts piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas datums uz 2018.gada 20.martu plkst 14.00, iepriekš bija 2018.gada 13.marts plkst. 14.30.

2grozīts piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas datums uz 2018.gada 27.martu plkst 14.00, iepriekš bija 2018.gada 20.marts plkst. 14.00.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par konkursa nolikumu: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Iveta Ceriņa, tālrunis: +371 67234925, fakss: +371 67234250, e-pasta adrese: iveta.cerina@ldz.lv.

 

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2018.gada 27.Marts plkst. 14.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31