Atklāts konkurss „Projekta vadības, biznesa modeļa un tehniskās specifikācijas izstrādes pakalpojumi projekta "Sadarbspējīgas dzelzceļa sistēmas izveidošana Baltijas valstīs", projekta numurs 2018-EU-TM-0078-M, īstenošanai” (LDZ 2020/2018-EU-TM-0078-M) | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss „Projekta vadības, biznesa modeļa un tehniskās specifikācijas izstrādes pakalpojumi projekta "Sadarbspējīgas dzelzceļa sistēmas izveidošana Baltijas valstīs", projekta numurs 2018-EU-TM-0078-M, īstenošanai” (LDZ 2020/2018-EU-TM-0078-M)

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu „Projekta vadības, biznesa modeļa un tehniskās specifikācijas izstrādes pakalpojumi projekta "Sadarbspējīgas dzelzceļa sistēmas izveidošana Baltijas valstīs", projekta numurs 2018-EU-TM-0078-M, īstenošanai” (identifikācijas Nr. LDZ 2020/2018-EU-TM-0078-M) (turpmāk – konkurss).

Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, kārtība, datums un laiks:

  • piedāvājumus piegādātāji var iesniegt, līdz 2020.gada 12.augustam plkst. 11.00  EIS e-konkursu apakšsistēmā;

  • piedāvājumus atver 2020.gada 12.augustā plkst. 11.00  EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Pretendentu piedāvājumi, kas saņemti ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas, netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

Visai aktuālajai informācijai par iepirkumu, tai skaitā Nolikumam ar tā pielikumiem, grozījumiem un atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, skaidrojumiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem tiek nodrošināta tieša un brīva pieeja Pasūtītāja pircēja profilā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/41233

Pasūtītāja kontaktpersona: VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Dana Cielēna, tālruņa numurs:+371 67234955, e-pasta adrese:  dana.cielena@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2020.gada 12.Augusts plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš