Atklāts konkurss „Piesūcinātu koka gulšņu, pārmiju un tilta brusu piegāde” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss „Piesūcinātu koka gulšņu, pārmiju un tilta brusu piegāde”

Papildus informācija: 

31.05.2018. pievienoti līgumi.

20.04.2018. - pievienots iepirkuma procedūras ZIŅOJUMS

Iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2018/5 – IB

 

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu “Piesūcinātu koka gulšņu, pārmiju un tilta brusu piegāde” (turpmāk – konkurss).

 

Konkursa iepirkuma priekšmets un apjoms:

 

Daļas Nr.

Nosaukums

Mērvienība

Daudzums

1.

Piesūcināti ozolkoka gulšņi ar metāla plāksnēm galos

gab.

3 000

2.

Piesūcināti skujkoka gulšņi ar metāla plāksnēm galos

gab.

7 800

3.

Piesūcinātas ozolkoka pārmiju brusas ar metāla plāksnēm galos

kompl./m3

45 / 536,676

4.

Piesūcinātas skujkoka pārmiju brusas ar metāla plāksnēm galos (dažādos garumos)

m3

240.099

5.

Piesūcinātas ozolkoka tiltu brusas

gab.

325

 

 

Piedāvājumu var iesniegt gan par visu iepirkuma priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.

Piedāvājuma nodrošinājums (vispārīgās prasības):

 

Piedāvājuma nodrošinājuma summa ir noteikta katrai iepirkuma priekšmeta daļai atsevišķi un tas ir 1.5 (viens komats pieci) % no piedāvājuma summas.

Iesniedzot piedāvājumu par vairākām iepirkuma priekšmeta daļām, piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz kā visu piedāvāto iepirkuma priekšmeta daļu summa.

Piedāvājuma nodrošinājumu, ja tas ir nodrošinājuma devēja izsniegts dokuments, jāiesniedz pasūtītājam skenētā pdf formātā EIS e-konkursu apakšsistēmā un papildus oriģināls papīra formātā, personīgi vai nosūtot pa pastu. Adrese: Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā).

 

Dalības nosacījumi un informācijas apmaiņa:

Nolikums, nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem ir publiski pieejami VAS LDZ tīmekļvietnē https://www.ldz.lv/lv/iepirkumi sadaļā “Iepirkumi” un  būs publiski pieejami EIS https://www.eis.gov.lv/EIS/ .

 

Līgumsaistību izpildes vieta un termiņš :

Preces piegādes vieta: piegādes vietas adreses saskaņā ar tehnisko specifikāciju (sk. nolikumu) un līguma projektu (sk. nolikumu).

Preces piegādes termiņš: saskaņā ar tehnisko specifikāciju (sk. nolikumu).

 

Konkursa piedāvājumu iesniegšana un atvēršana:

Piedāvājumus iesniedz līdz 2018.gada 13.martam, plkst. 14.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā (nosacījums neattiecas uz piedāvājuma nodrošinājuma kā atsevišķu dokumentu iesniegšanu).

Piedāvājuma nodrošinājumu, ja tas ir nodrošinājuma devēja izsniegts dokuments, jāiesniedz pasūtītājam skenētā pdf formātā EIS e-konkursu apakšsistēmā un papildus oriģināls papīra formātā, personīgi vai nosūtot pa pastu. Adrese: Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā)

Iepirkuma komisija iesniegtos piedāvājumus atver elektroniski EIS tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām 2018.gada 13.martam plkst. 14.00 VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, telpā Nr.339, 3.stāvā, Gogoļa ielā 3, Rīgā.

 

Dalībai iepirkuma procedūrā tiks pieņemti un vērtēti tikai EIS e-konkursu apakšsistēmā iesniegtie piedāvājumi.

 Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstoši iesniegtiem un iepirkuma procedūrā nepiedalīsies.

 

Pasūtītāja kontaktpersona: komisijas sekretāre – VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkuma speciāliste Dana Cielēna, tālruņa Nr.: +371 6723 4955, faksa Nr.: +371 6723 4250, e-pasta adrese: dana.cielena@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2018.gada 13.Marts plkst. 14.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31