Atklāts konkurss „Maģistrālā datu pārraides tīkla uzturēšana (Id.Nr. LDZ 2019/10-IB) | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss „Maģistrālā datu pārraides tīkla uzturēšana (Id.Nr. LDZ 2019/10-IB)

Papildus informācija: 

Pievienots:

- iepirkuma procedūras ziņojums;

- iepirkuma līgums (20.08.2019.)

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu „ Maģistrālā datu pārraides tīkla uzturēšana” (identifikācijas Nr. LDZ 2019/10-IB) (turpmāk – konkurss).

Iepirkuma priekšmets: maģistrālā datu pārraides tīkla uzturēšana, ietverot sevī datu pārraides tīklu aparatūras un programmatūras tehnisko atbalstu, iekārtu nomaiņu vai remonta pakalpojumus uz 3 (trīs) gadiem („Pakalpojums”), saskaņā ar konkursa nolikumu.

Dalības nosacījumi (nolikuma saņemšana) un informācijas apmaiņa: nolikums, nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem ir publiski pieejami tīmekļvietnē: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/22396 .

Piedāvājumu iesniegšanas vieta, kārtība, datums un laiks:

  1. piedāvājumus piegādātāji var iesniegt, līdz 2019.gada 2.jūlijam plkst.10.00  EIS e-konkursu apakšsistēmā.
  2. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām.
  3. Pretendentu piedāvājumi, kas saņemti ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas, netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

Informācija par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883 .

Piedāvājumu atvēršana:

Elektronisko piedāvājumu atvēršana sākas tūlīt pēc iesniegšanas termiņa beigām 2019.gada 2.jūlijā plkst.10.00.

Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam pretendenti var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Pasūtītāja kontaktpersona: komisijas sekretāre – VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Dana Cielēna, tālruņa numurs:+371 67234955, e-pasta adrese:  dana.cielena@ldz.lv

Visai aktuālajai informācijai par iepirkumu, tai skaitā nolikumam ar tā pielikumiem, grozījumiem un atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, skaidrojumiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem tiek nodrošināta tieša un brīva pieeja Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier šī iepirkuma sadaļā. Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv vienīgi informatīvos nolūkos ievietota vispārēja informācija par iepirkumu.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2019.gada 2.Jūlijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30