Atklāts konkurss „Maģistrālā datu pārraides tīkla uzturēšana (Id.Nr. LDZ 2019/10-IB)