Atklāts konkurss „Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras projektēšana” Iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2019/16-IB | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss „Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras projektēšana” Iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2019/16-IB

Papildus informācija: 

Pievienots Iepirkuma procedūras ziņojums (10.09.2019)

Pievienots Iepirkuma procedūras ziņojums Nr.2 (17.01.2020)

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu  “Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras projektēšana” (turpmāk – konkurss).

Konkursa iepirkuma priekšmets un termiņš:

Nosaukums

Izpildes termiņš

dzelzceļa pasažieru infrastruktūras projektēšana un būvprojektu autoruzraudzība saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”

izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) mēneši no līguma parakstīšanas dienas.

 

Iepirkuma priekšmets projektēšana tiek dalīts trīs daļās:

iepirkuma daļa  Nr.1 „Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras projektēšana dzelzceļa iecirknī Rīga-Jelgava: „Atgāzene”, „BA Turība”, „Tīraine”, “Baloži”, “Jaunolaine”,  “Dalbe”, “Cena”, “Ozolnieki”;

iepirkuma daļa  Nr.2 „Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras projektēšana dzelzceļa iecirknī Torņkalns -Tukums-II: „Priedaine”, „Jaundubulti”,”Kūdra”, „Ķemeri”, ”Milzkalne”, “Tukums-I”,  “Tukums-II”;

iepirkuma daļa  Nr.3 „Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras projektēšana dzelzceļa iecirknī Zemitāni-Skulte: „Zemitāni”, „Brasa”, „Vecāķi”, “Kalngale”, “Carnikava”, “Pabaži”, “Saulkrasti”.

Piedāvājumu par projektēšanu pretendents var iesniegt par vienu vai vairākām  iepirkuma daļām pilnā apjomā.

Autoruzraudzība saskaņā ar šī konkursa noteikumiem un pretendenta iesniegto piedāvājumu tiks realizēta tikai gadījumā, ja Pasūtītājs 2 (divu) gadu laikā no atzīmes būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi izdarīšanas dienas noslēdz būvdarbu līgumu un uzsāk objekta būvdarbus.

Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.

Dalības nosacījumi un informācijas apmaiņa:

Nolikums, nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem ir publiski pieejami tīmekļvietnē: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/22371

Piedāvājumu iesniegšanas vieta, kārtība, datums un laiks

  1. Piedāvājumus piegādātāji var iesniegt, līdz 2019.gada 8.jūlijam plkst.10.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā.

  2. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām.

  3. Pretendentu piedāvājumi, kas saņemti ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas, netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

Piedāvājumu atvēršanas vieta, kārtība, datums un laiks:

Piedāvājumu atvēršana sākas tūlīt pēc iesniegšanas termiņa beigām 2019.gada 8.jūlijā plkst.10.00, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 339.telpā.

Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam pretendenti var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājumu atvēršanas sēde nav atklāta.

Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, ņemot vērā tikai cenas kritēriju katrā iepirkuma priekšmeta daļā atsevišķi.

Par iepirkuma uzvarētāju (katrā iepirkuma priekšmeta daļā atsevišķi) tiek atzīts nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu par katru iepirkuma priekšmeta daļu pilnā apjomā.

Pasūtītāja kontaktpersona: komisijas sekretāre – VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Inese Kempa, tālruņa numurs:+371 67234933, e-pasta adrese:  inese.kempa@ldz.lv

P.S. Informācija par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2019.gada 8.Jūlijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31