Atklāts konkurss „Dzelzceļa pārmiju pārvedu piegāde” (Iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2019/1-IB) | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss „Dzelzceļa pārmiju pārvedu piegāde” (Iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2019/1-IB)

Papildus informācija: 

Pievienots iepirkuma procedūras līgums (21.05.2019.)

Pievienots iepirkuma procedūras ziņojums (09.04.2019.)

 

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu „ Dzelzceļa pārmiju pārvedu piegāde” (identifikācijas Nr. LDZ 2019/1-IB) (turpmāk – konkurss).

Konkursa iepirkuma priekšmets un apjoms:

Pozīcija

Pārmiju pārvedu veids/nosaukums

Daudzums (komplekti)

1.

Vienkāršā pārmija 60E1-300- 1:11 uz dzelzsbetona brusām

8

2.

Vienkāršā pārmija 60E1-300- 1:11 uz ozolkoka brusām

9

3.

Vienkāršā pārmija 60E1-212- 1:9 uz ozolkoka brusām

2

4.

Atvieglotā vienkāršā pārmija 60E1-300-1:11 uz ozolkoka brusām

1

5.

Atvieglotā vienkāršā pārmija 60E1-212- 1:9 uz ozolkoka brusām

5

6.

Atvieglotā vienkāršā pārmija 60E1-200- 1:6 uz ozolkoka brusām

1

7.

Dubultā krusteniskā pārmija 60E1-212- 1/9 uz ozolkoka brusām

1

 

Kopā

27

 

Pretendents var iesniegt piedāvājumu par katru iepirkuma priekšmeta daļu pilnā apjomā atsevišķi vai par visu iepirkuma priekšmetu kopumā.

Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.

Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs:

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, ņemot vērā tikai cenas kritēriju.

Piedāvājuma nodrošinājums (vispārīgās prasības):

Kopā ar piedāvājumu jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums par piedāvājuma nodrošinājuma summu 2% apmērā no pretendenta piedāvājuma summas.

Piedāvājuma nodrošinājumu jāiesniedz pasūtītājam skenētā pdf formātā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Dalības nosacījumi un informācijas apmaiņa:

Nolikums, nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem ir publiski pieejami tīmekļvietnē: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/15493

Piedāvājumu iesniegšanas vieta, kārtība, datums un laiks:

  1. piedāvājumus piegādātāji var iesniegt, līdz 2019. gada 8. marta plkst.10.00  EIS e-konkursu apakšsistēmā.
  2. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām.
  3. Pretendentu piedāvājumi, kas saņemti ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas, netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

Piedāvājumu atvēršana:

Elektronisko piedāvājumu atvēršana sākas tūlīt pēc iesniegšanas termiņa beigām 2019. gada 8. martā plkst.10.00.

Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam pretendenti var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Pasūtītāja kontaktpersona: komisijas sekretāre – VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Aija Apšeniece, tālruņa numurs:+371 67234934, e-pasta adrese:  aija.apseniece@ldz.lv

Informācija par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883.

Visai aktuālajai informācijai par iepirkumu, tai skaitā nolikumam ar tā pielikumiem, grozījumiem un atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, skaidrojumiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem tiek nodrošināta tieša un brīva pieeja Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier šī iepirkuma sadaļā. Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv vienīgi informatīvos nolūkos ievietota vispārēja informācija par iepirkumu.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2019.gada 8.Marts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31