Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss „Digitālo radiosakaru sistēmas ieviešana” (Iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2018/11-IB)

Papildus informācija: 

(15.02.2019. pagarināts termiņš)

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu  “Digitālo radiosakaru sistēmas ieviešana” (identifikācijas Nr. LDZ 2018/11-IB) (turpmāk – konkurss).

Konkursa iepirkuma priekšmets un termiņš:

Nosaukums

Izpildes termiņš

Digitālo radiosakaru sistēmas ieviešana (projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi), (turpmāk - Darbi).

 

Darbu izpildes termiņš: 24 (divdesmit četri) mēneši nedēļas1 no līguma parakstīšanas dienas;

Defektu paziņošanas periods:  ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši

1 31.01.2019. publicēti grozījumi (sīkāk skatīt EIS)

Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.

Dalības nosacījumi un informācijas apmaiņa:

Nolikums, nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem ir publiski pieejami tīmekļvietnē: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/15784

Līguma izpildes vieta:  projekts jāīsteno visā Latvijas teritorijā dzelzceļa zemes nodalījuma joslā.

Piedāvājumu iesniegšanas vieta, kārtība, datums un laiks:

1. piedāvājumus piegādātāji var iesniegt, līdz 2019.gada 26.martam 2 plkst.10.00  EIS e-konkursu apakšsistēmā.

2 termiņš pagarināts līdz 2019.gada 26.martam (iepriekš bija 2019.gada 25.februrāris) (sīkāk skatīt EIS)

2. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām.

3. Pretendentu piedāvājumi, kas saņemti ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas, netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu atvēršana sākas tūlīt pēc iesniegšanas termiņa beigām 2019.gada 26.martā 2 plkst.10.00, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 339.telpā.

2 termiņš pagarināts līdz 2019.gada 26.martam (iepriekš bija 2019.gada 25.februrāris) (sīkāk skatīt EIS)

Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam pretendenti var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā. Piedāvājumu atvēršanas sēde nav atklāta.

Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

Pasūtītāja kontaktpersona: komisijas sekretāre – VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Inese Kempa, tālruņa numurs:+371 67234933, e-pasta adrese:  inese.kempa@ldz.lv

Informācija par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883.

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 25 Februāris, 2019 - 10:00
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš