Atklāts konkurss “Dzelzceļa sliežu piegāde”, iepirkuma identifikācijas numurs LDZ 2018/1-IB | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss “Dzelzceļa sliežu piegāde”, iepirkuma identifikācijas numurs LDZ 2018/1-IB

Papildus informācija: 

12.04.2018.pievienots līgums.

22.03.2018. pievienots iepirkuma gala ziņojums.

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu "Dzelzceļa sliežu piegāde", iepirkuma identifikācijas numurs LDZ 2018/1-IB, (turpmāk - Konkurss).

 

Konkursa priekšmets un apjoms: jaunu dzelzceļa sliežu 60 E1, R-65 un R-50 ar tērauda kvalitātes klasi R350HT (izgatavotas no konvertera tērauda 25 metru garumā) šādā paredzamajā kopējā apjomā:

 

Nosaukums

Daudzums

(mērvienība - tonnas)

1)

jaunas dzelzceļa sliedes 60 E1, ar tērauda kvalitātes klasi R350HT (izgatavotas no konvertera tērauda 25 metru garumā) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un piegādes noteikumiem (sk. nolikuma 2.pielikumu);

 

3 100

2)

jaunas dzelzceļa sliedes R-65, ar tērauda kvalitātes klasi R350HT (izgatavotas no konvertera tērauda 25 metru garumā) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un piegādes noteikumiem (sk. nolikuma  2.pielikumu);

260

3)

jaunas dzelzceļa sliedes R-50, ar tērauda kvalitātes klasi R350HT (izgatavotas no konvertera tērauda 25 metru garumā) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un piegādes noteikumiem (sk. nolikuma 2.pielikumu)

100

 

Galvenā priekšmeta CPV kods: 34941200-7 (Dzelzceļa sliedes)

 

Konkursā piedāvājumu jāiesniedz par visu konkursa iepirkuma priekšmetu kopumā.

 

Piedāvājuma nodrošinājums (vispārīgās prasības):

Noteikta piedāvājuma nodrošinājuma summa:  50 000,00 (piecdesmit tūkstoši euro, 00 centi) EUR apmērā.

 

Dalības nosacījumi un informācijas apmaiņa:

Nolikums, nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem ir publiski pieejami VAS LDZ tīmekļvietnē https://www.ldz.lv/lv/iepirkumi sadaļā “Iepirkumi” un  EIS https://www.eis.gov.lv/EIS/ , sk.precīzi: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/9810

 

Līgumsaistību izpildes vieta un termiņš:

Piegādes vieta: Čiekurkalna stacija, stacijas kods: 095800, Starta iela 4, Rīga, LV-1039, Latvijas Republika.

Saņēmējs: VAS “Latvijas dzelzceļš” Ceļu distance (CD)

Piegādes termiņš: 90 (deviņdesmit) dienas no līguma noslēgšanas saskaņā ar piegādes noteikumiem (atbilstoši nolikuma 2.pielikumā norādītajam piegādes grafikam).

 

Piedāvājumu iesniegšana:

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 27.februārim, plkst. 10.00 (pēc Latvijas Republikas laika) EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma nodrošinājuma dokumentus saskaņā ar konkursa nolikuma prasībām iesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā PDF formātā un, iesniedzot bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu garantiju, papildus papīrā formātā (oriģināli) personīgi vai nosūtot pa pastu. Adrese: Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš”, Kancelejā) slēgtā aploksnē, sūtījuma iesniegšanu nodrošinot līdz piedāvājumu iesniegšanai datumam un laikam.

Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstoši iesniegtiem un iepirkuma procedūrā nepiedalīsies (ja attiecināms, nosacījums neattiecas uz piedāvājumā nodrošinājuma kā atsevišķa dokumenta iesniegšanu).

 

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumus atver elektroniski EIS tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, 2018.gada 27.februāra plkst. 10.00.

Pasūtītāja kontaktpersona: komisijas sekretāre – VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Iveta Dementjeva, tālruņa numurs:+371 67234934, faksa numurs:+371 67234250, e-pasta adrese:  iveta.dementjeva@ldz.lv.

Pielikumi: 
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2018.gada 27.Februāris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31