Latest news

Izvēlne

LDz aicina uz sabiedrisko apspriešanu par grozījumiem Ventspils stacijas B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā

Lai samazinātu ietekmi uz vidi, VAS “Latvijas dzelzceļš” kā vienu no būtiskajiem vides mērķiem ir izvirzījis emisiju mazināšanu no katlumājām un tehnoloģiskajiem procesiem. Īstenojot ilgtspējīgākus risinājumus, VAS “Latvijas dzelzceļš” Ventspils stacijas teritorijā atsakās no dīzeļdegvielas kā kurināmā izmantošanas, veicot divu lielas jaudas dīzeļdegvielas apkures katlu nomaiņu pret videi draudzīgākiem – diviem koksnes granulu katliem.

Apkures veida maiņa uz koksnes granulu katliem būtiski samazina piesārņojošo vielu emisiju gaisā, tai skaitā, ogļskābās gāzes (CO2), tādējādi ne tikai uzlabojot apkārtējā gaisa kvalitāti, bet arī nodrošinot veselīgāku dzīves vidi vietējiem iedzīvotājiem.

VAS “Latvijas dzelzceļš” ir sagatavojusi un iesniegusi Valsts vides dienestā iesniegumu par grozījumiem Ventspils stacijas (faktiskā adrese: Ventspils stacija, Dzelzceļnieku iela 1, Ventspils, LV-3602) B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā.

B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas izmaiņas nepieciešamas saistībā ar katlumājas Depo ielā 17A, Ventspilī rekonstrukciju – esošo divu dīzeļdegvielas katlu nomaiņu pret mazākas jaudas diviem koksnes granulu katliem.

Ar iesniegumā ietverto informāciju iespējams iepazīties:

  • Ventspils valstspilsētas pašvaldībā, Jūras ielā 36, Ventspilī (darbdienās);
  • Valsts vides dienesta Dienvidrietumu reģionālajā vides pārvaldē, Dārzu ielā 2, Ventspilī (darbdienās);
  • Ventspils valstspilsētas pašvaldības, Valsts vides dienesta un VAS “Latvijas dzelzceļš” mājaslapās.

 

Sabiedriskās apspriešanas sēde notiks

2024. gada 2. maijā plkst. 17:30

VAS “Latvijas dzelzceļš” Ventspils stacijas uzgaidāmajā telpā,

Dzelzceļnieku ielā 1, Ventspilī.

 

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz š.g. 31. maijam Valsts vides dienesta Dienvidrietumu reģionālajā vides pārvaldē, Dārzu ielā 2, Ventspilī.

Par atļaujas izsniegšanu atbildīga Valsts vides dienesta Dienvidrietumu reģionālā vides pārvalde.