Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „Dīzeļlokomotīvju rezerves daļu un agregātu remonts un riteņpāru remonts ar elementu nomaiņu”

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” (vienotais reģistrācijas Nr. 40003788351) paziņo, ka 2016. gada 08. martā plkst. 11:20 notiks sarunu procedūra ar publikāciju “Dīzeļlokomotīvju rezerves daļu un agregātu remonts un riteņpāru remonts ar elementu nomaiņu”.

Sarunu procedūras ar publikāciju dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dokumentu sagatavošanas maksa – EUR 70,00 plus PVN, uz AS „DNB banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi „Sarunu procedūras ar publikāciju „Dīzeļlokomotīvju rezerves daļu un agregātu remonts un riteņpāru remonts ar elementu nomaiņu” dokumentu sagatavošanas maksa”.

Piedāvājumi sarunu procedūrai ar publikāciju iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2016. gada 08. marta plkst. 11:00, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2. stāvā 205. telpā, Turgeņeva ielā 21, Rīga, Latvija, LV-1050.

Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: “KONFIDENCIĀLI. Sarunu procedūrai ar publikāciju „ Dīzeļlokomotīvju rezerves daļu un agregātu remonts un riteņpāru remonts ar elementu nomaiņu”, neatvērt līdz 2016. gada 08. martam, plkst. 11:20”. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs.

Sarunu procedūras ar publikāciju nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīga, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2. stāvā 205. telpā.

Informācija pa tālr. +371 67233708, e-pasta adrese: kristine.ozola@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2016.gada 8.Marts plkst. 11.20.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss