Latest news

Izvēlne

Konkurss „Četru 2TE116 sērijas lietotu dīzeļlokomotīvju iegāde”

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss”, reģ. Nr.40003788351 paziņo, ka 2015.gada 07.aprīlī plkst.11.00 notiks konkurss par četru 2TE116 sērijas lietotu dīzeļlokomotīvju  piegādi.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dokumentu sagatavošanas maksa – 70,00 EUR, plus PVN 21% uz AS “DNB banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: konkursam „Četru 2TE116 sērijas lietotu dīzeļlokomotīvju iegāde”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2015. gada 07.aprīļa  plkst.10.50, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā  205.istabā, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: ”KONFIDENCIĀLI. Konkursam „Četru 2TE116 sērijas lietotu dīzeļlokomotīvju iegāde”. Neatvērt  līdz  2015. gada 07.aprīļa plkst.11.00”.

Konkursa Nolikumu var saņemt  Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā  205.istabā. 
Informācija pa tālr.  67233641, e-pasts – inta.pudule@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2015.gada 7.Aprīlis plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss