Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “SIA “LDZ CARGO” telpu uzkopšana”

PAPILDUS INFORMĀCIJA: 

Pievienots: Skaidrojums Nr.1 (07.02.2024.)

SIA “LDZ CARGO” izsludina sarunu procedūru “SIA “LDZ CARGO” telpu uzkopšana”.

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2024.gada 13.februāra plkst. 9:30.

Piedāvājumus iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā pasta sūtījumā pēc adreses Dzirnavu iela 147 k-1 Rīgā, 3.kab.

Piedāvājumu atvēršana ir slēgta un notiks 2024.gada 13.februārī plkst. 10:00.

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem VAS “Latvijas dzelzceļš” tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi VAS “Latvijas dzelzceļš” tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre SIA “LDZ CARGO” Rīgas reģiona saimniecības nodaļas vadītāja Inese Stendzeniece,  tālruņa numurs 67234771, 25719192, e-pasta adrese: Inese.Stendzeniece@ldz.lv

 

PIELIKUMI: 

Nolikums

Skaidrojums Nr.1 (07.02.2024.)

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2024.gada 13.Februāris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Cargo