Latest news

Izvēlne

Atklātais konkurss par ČME3 dīzeļlokomotīvju (6 gabalu) modernizācijas veikšanai nepieciešamo rezerves daļu izgatavošanu un piegādi

SIA „ LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2013.gada 14.maija plkst.11.20 notiks atklātais konkurss par ČME3 dīzeļlokomotīvju (6 gabalu) modernizācijas veikšanai nepieciešamo rezerves daļu izgatavošanu un piegādi.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dokumentu sagatavošanas maksa – 100,00 Ls, plus PVN 21% uz AS “DNB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: atklātam konkursam „ ČME3 dīzeļlokomotīvju (6 gabalu) modernizācijas veikšanai nepieciešamo rezerves daļu izgatavošana un piegāde ”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2013. gada 14.maija plkst. 11.10, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV 1050. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: ”KONFIDENCIĀLI. Atklātam konkursam „ ČME3 dīzeļlokomotīvju (6 gabalu) modernizācijas veikšanai nepieciešamo rezerves daļu izgatavošana un piegāde” . Neatvērt līdz 2013. gada 14.maija plkst.11.20”.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā .

Informācija pa tālr. 67233641, 29531794, e-pasts – inta.pudule @ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2013.gada 14.Maijs plkst. 11.20.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss