Atklātais konkurss par ČME3 dīzeļlokomotīvju (6 gabalu) modernizācijas veikšanai nepieciešamo rezerves daļu izgatavošanu un piegādi