Latest news

Izvēlne

Atklātais konkurss „Bezvītnes savienojuma armatūras rezerves daļu piegāde”

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2013.gada 25.aprīlī plkst.10:40 notiks atklātais konkurss „Bezvītnes savienojuma armatūras rezerves daļu piegāde”.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dokumentu sagatavošanas maksa – LVL 100,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS „DNB banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: „Atklātā konkursa „Bezvītnes savienojuma armatūras rezerves daļu piegāde ” dalības maksa LVL 100,00, plus PVN”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2013.gada 25.aprīlim plkst. 10:10, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV – 1050. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: „KONFIDENCIĀLI. Atklātajam konkursam „Bezvītnes savienojuma armatūras rezerves daļu piegāde” , neatvērt līdz 2013.gada 25.aprīlim, plkst. 10:40. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs.

Konkursa nolikumu var saņemt SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV – 1050.

Informācija pa tālr. +371 6723 3232 , e- pasts egita.sergejeva@ldz.lv

Tehniskās prasības

Nr. p. k. Preces nosaukums Rasējuma numurs Daudzums,

gab.

1 Uzgalis 4370 600
2 Nipelis 4371 900
3 Krāns 4314 B 400
4 Trejgabals 4375-01 200
5 Uzmava 4379 200
6 Uzmava 4379 - 01 600
7 Gredzens 4370.00.07 1 000
8 Gredzens 4374.00.07 600
9 Starplika 4370.00.12 600

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2013.gada 25.Aprīlis plkst. 10.40.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss