Atklātais konkurss „Bezvītnes savienojuma armatūras rezerves daļu piegāde”