Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Dīzeļlokomotīvju C200 ratiņu rezerves daļu piegāde”

Papildus informācija: 

15.09.2023. Grozījums Nr.1 un konsolidēts nolikums (ar Grozījumiem Nr.1)

19.09.2023.Pievienots Skaidrojums Nr.1

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Dīzeļlokomotīvju C200 ratiņu rezerves daļu piegāde” (turpmāk – sarunu procedūra).

Sarunu procedūras iepirkuma priekšmets: Dīzeļlokomotīvju C200 ratiņu rezerves daļu piegāde

Piedāvājumu iesniegšana:

Pretendents piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2023.gada 22.septembrim, plkst. 13:45, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 5.stāvā, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību, ierakstītā vēstulē vai pasūtītājs pieņem arī ar drošu elektronisku parakstu sagatavotu piedāvājumu.

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu atvēršana (slēgtā* komisijas sanāksmē), 2023.gada 22.septembrī plkst.14:00.

*SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” organizētajās sarunu procedūrās piedāvājumu atvēršana notiek slēgtā iepirkuma komisijas sanāksmē bez ieinteresēto personu, piegādātāju, pretendentu pārstāvju dalības.

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar minēto informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: Iepirkuma komisijas sekretārs - SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” iepirkumu speciālists Nauris Jansons, tālruņa numurs +371 22326183, e-pasta adrese – nauris.jansons@ldz.lv.

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2023.gada 22.Septembris plkst. 14.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss