Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūru ar publikāciju “Video novērošanas sistēmas iekārtu, ierīču un komponentu iegāde un piegāde” (iepirkuma ID Nr. S-8.1.4.2023. TD) : Pagarināts termiņš piedāvājumu iesniegšanai/atvēršanai uz 06.04.2023.!!!

PAPILDUS INFORMĀCIJA: 

Pagarināts termiņš piedāvājumu iesniegšanai/atvēršanai uz 06.04.2023.!!!

SIA „LDZ apsardze” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Video novērošanas sistēmas iekārtu, ierīču un komponentu iegāde un piegāde” (turpmāk-sarunu procedūra).

Sarunu procedūras iepirkuma priekšmets:

Video novērošanas sistēmas iekārtu, ierīču un komponentu iegāde un piegāde saskaņā ar sarunu procedūras nolikumu.

Piedāvājumu iesniegšana:

Pretendents piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2023.gada 6.aprīlim plkst.10.00, SIA „LDZ apsardze” biroja ēkā, 2.stāvā sekretariātā Zasas ielā 5-3, Rīgā, LV-1057.

Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību, ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu atvēršana (slēgtā* komisijas sanāksmē), 2023.gada 6.aprīli plkst.11.30.

*SIA “LDZ apsardze” organizētajās sarunu procedūrās piedāvājumu atvēršana notiek slēgtā iepirkuma komisijas sanāksmē bez ieinteresēto personu, piegādātāju, pretendentu pārstāvju dalības.

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Pasūtītāja tīmekļvietnē www.apsardze.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi Pasūtītāja tīmekļvietnē www.apsardze.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar minēto informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersonas:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs - SIA “LDZ apsardze” administratīva departamenta vadītājs Agris Rudzāns, tālruņa numurs +371 27895927, e-pasta adrese – agris.rudzans@ldz.lv

tehniska rakstura jautājumos: Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieks - SIA “LDZ apsardze” IT pakalpojumu pārvaldības procesu vadītājs Eduards Bunga, tālruņa numurs +371 29531666, e-pasta adrese – eduards.bunga@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2023.gada 6.Aprīlis plkst. 11.30.
Uzņēmums: 
SIA LDz Apsardze