Latest news

Izvēlne

Atklātā IZSOLE par metāllūžņu (skaidas 16A) pārdošanu

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” rīko atklātu IZSOLI par metāllūžņu (skaidas 16A) pārdošanu

Izsoles priekšmets:

  • Skaida 16A, 90 tonnas (Daugavpils vagonu remonta centrs (RSSV), Varšavas iela 49, Daugavpils)

Kopā ar pieteikumu pretendentam jāiesniedz arī izsoles nodrošinājums (naudas summas iemaksa izsoles organizētāja bankas kontā). Izsoles nodrošinājums tiek noteikts 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās nosacītās  izsoles daļas summas (bez PVN) par kuru piesakās solīšanā. Ja pretendents piesakās izsolei uz vairākām daļām, izsoles nodrošinājuma maksājums jāveic par izsoles daļu kopējo summu.

Pieteikuma iesniegšana:

Pretendents pieteikumu dalībai izsolē iesniedz līdz 2022.gada 12.jūlijam plkst.9.00. Mercell elektroniskajā iepirkumu sistēmā (https://www.mercell.com/lv-lv/iepirkums/182866979/metalluznu-skaidas-16a-pardosanas-atklata-izsole-iepirkums.aspx) vai ar elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: egita.erdmane@ldz.lv

Atklātā izsole tiešsaistē:

2022.gada 13.jūlijā plkst.10:00 tiešsaistē, izmantojot Microsoft Teams. Izsoles dalībnieku reģistrācijas laiks izsolei tiešsaistē 2022.gada 13.jūlijā no plkst.09:45 līdz plkst.10:00.

Izsoles organizētājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju izsoles dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem izsoles organizētāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Izsoles” pie šīs izsoles sludinājuma.

Ieinteresētajam pretendentam ir pienākums sekot līdzi izsoles organizētāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Izsoles” pie attiecīgās izsoles sludinājuma publicētajai informācijai. Izsoles organizētājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētais pretendents nav iepazinies ar minēto informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par izsoles noteikumiem: Iepirkuma komisijas sekretāre - SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” galvenā iepirkumu speciāliste Egita Erdmane, tālrunis +371 27043826, e-pasts – egita.erdmane@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2022.gada 12.Jūlijs plkst. 9.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss