Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju "Ritošā sastāva gaitas daļas, ekipāžas daļas un palīgiekārtu iegāde"

Sarunu procedūra ar publikāciju "Ritošā sastāva gaitas daļas, ekipāžas daļas un palīgiekārtu iegāde".

SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Ritošā sastāva gaitas daļas, ekipāžas daļas un palīgiekārtu iegāde” (turpmāk - sarunu procedūra), identifikācijas Nr. RSSA-9.2./ 12 /2022.

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2022.gada 5. maijam plkst.9.30, SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”  Turgeņeva iela 21, 2.stāvā, 218.kabinetā, Rīgā. Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana notiks*: 2022.gada 5. maijā plkst.10.00, SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”  Turgeņeva iela 21, 2.stāvā, 218.kabinetā, Rīgā.

*Covid-19 vīrusa aizsardzības pasākumu ietvaros, ievērojot valsts kompetento institūciju rekomendācijas, lai ierobežotu slimības izplatību, minimizētu iespējamo koronvīrusa transportēšanu un inficēšanos, ar 2020.gada 1.aprīli VAS „Latvijas dzelzceļš” organizēto iepirkuma procedūru piedāvājumu atvēršanas sēdes nav atklātas un piegādātāju pārstāvju dalība klātienē atvēršanas sēdēs līdz nākamajam paziņojumam tiek pārtraukta.

Sarunu procedūras dokumentu pieejamība:

1. pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma;

2. ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona: 

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre – SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” galvenā iepirkumu speciāliste Inta Pudule, tālruņa numurs: +371 20297185, e-pasta adrese: inta.pudule@ldz.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2022.gada 5.Maijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss