Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Telpu uzkopšanas veikšana SIA ”LDZ CARGO” vajadzībām Daugavpilī”

SIA “LDZ CARGO” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Telpu uzkopšanas veikšana SIA ”LDZ CARGO” vajadzībām Daugavpilī”.

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2022.gada 15.februārim plkst.9.30. Piedāvājumus iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā pasta sūtījumā Dzirnavu ielā 147 k-1, Rīgā, 2.kab.

Covid-19 vīrusa novēršanas pasākumu ietvaros, ievērojot valsts kompetento institūciju rekomendācijas sanitāri epidemioloģiskās situācijas stabilitātes nodrošināšanai, lai ierobežotu slimības izplatību, minimizētu iespējamo koronavīrusa transportēšanu un inficēšanos, sarunu procedūras piedāvājumu atvēršanas procedūra nav atklāta.

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Pasūtītāja tīmekļvietnē https://ldzcargo.ldz.lv/  sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi Pasūtītāja tīmekļvietnē https://ldzcargo.ldz.lv/   sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre SIA “LDZ CARGO” Rīgas reģiona saimniecības nodaļas vadītāja Inese Stendzeniece,  tālruņa numurs 67234771, 25719192, e-pasta adrese: Inese.Stendzeniece@ldz.lv

Pielikumi: 
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2022.gada 15.Februāris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Cargo