Latest news

Izvēlne

Tirgus cenu izpēte „Speciālās ķīmijas un mazgāšanas līdzekļu piegāde”, identifikācijas Nr.RSSI-129/2021.

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” (turpmāk - pasūtītājs)

reģ. Nr. 40003788351, juridiskā adrese: Turgeņeva iela 21, Rīga, LV-1050

uzaicina piedalīties tirgus cenu izpētē Speciālās ķīmijas un mazgāšanas līdzekļu piegāde”, identifikācijas Nr.RSSI-129/2021.

Aicinām Jūs iesniegt piedāvājumu Mercell iepirkumu sistēmā elektroniski vai elektroniski uz e-pasta adresi: elina.akere@ldz.lv līdz 2021.gada 29.septembrim plkst. 12:00.

Iesniedzot piedāvājumu Mercell nepieciešams ievadīt cenas sistēmā, sadaļā “Produkti”, kā arī pievienot piedāvājumu saskaņā ar uzaicinājuma pielikumu Nr.1 (parakstītu ar paraksttiesīgās personas parakstu un noskanētu).

Piedāvājumi elektroniski Mercell iepirkumu sistēmā  iesniedzami bez maksas.

Links - https://www.mercell.com/lv-lv/iepirkums/164085946/specialas-kimijas-un-mazgasanas-lidzeklu-piegade-iepirkums.aspx

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2021.gada 29.Septembris plkst. 12.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss