Latest news

Izvēlne

Tirgus cenu izpēte „Piesūcināto koka gulšņu un brusu iegāde 2021.gadam”, identifikācijas Nr.RSSI-128/2021

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” (turpmāk- pasūtītājs)

reģ. Nr. 40003788351, juridiskā adrese: Turgeņeva iela 21, Rīga, LV-1050

uzaicina piedalīties tirgus cenu izpētē Piesūcināto koka gulšņu un brusu iegāde 2021.gadam”, identifikācijas Nr.RSSI-128/2021.

Aicinām Jūs iesniegt piedāvājumu Mercell sistēmā elektroniski līdz 2021.gada 01.oktobra plkst. 09:30. Iesniedzot piedāvājumu nepieciešams ievadīt cenas sistēmā, sadaļā “Produkti”, kā arī pievienot piedāvājumu saskaņā ar uzaicinājuma pielikumu Nr.1 (parakstītu ar paraksttiesīgās personas parakstu un noskanētu).

     Piedāvājumi bez maksas iesniedzami elektroniski Mercell iepirkumu sistēmā.

https://www.mercell.com/lv-lv/iepirkums/164039079/piesucinato-koka-gulsnu-un-brusu-iegade-2021gadam-iepirkums.aspx

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2021.gada 1.Oktobris plkst. 9.30.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss