Latest news

Izvēlne

Metāla lūžņu pārdošanas atklātā IZSOLE priekš SIA "LDZ infrastuktūra"

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” rīko atklātu IZSOLI par metāla lūžņu pārdošanu priekš SIA “LDZ infrastruktūra”

Izsoles priekšmets:

Metāla lūžņi saskaņā ar atklātās izsoles noteikumiem un Tehnisko specifikāciju:

Izsoles

 daļa

Nosaukums

Daudzums

(tonna)

Atrašanās vieta

1.

Negabarīts 5A

771,958

Augstrozes iela 1b, Rīga

2.

Negabarīts 5A

362,924

Kārklu iela 4, Daugavpils

3.

Negabarīts 5A

241,586

Krustpils iela 54, Rīga

4.

Negabarīts 5A

407,744

Jaunais ceļš 6, Jelgava

Kopā ar pieteikumu pretendentam jāiesniedz arī izsoles nodrošinājums (naudas summas iemaksa izsoles organizētāja bankas kontā). Izsoles nodrošinājums tiek noteikts 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās nosacītās  izsoles daļas summas (bez PVN) par kuru piesakās solīšanā. Ja pretendents piesakās izsolei uz vairākām daļām, izsoles nodrošinājuma maksājums jāveic par izsoles daļu kopējo summu.

Pieteikuma iesniegšana:

Pretendents pieteikumu dalībai izsolē iesniedz līdz 2020.gada 10.novembrim plkst.9.00. iesniedz Mercell elektroniskajā iepirkumu sistēmā (https://www.mercell.com/lv-lv/iepirkums/107628530/sia-ldz-ritosa-sastava-serviss-iepirkumi.aspx).

Atklātā izsole tiešsaistē:

2020.gada 11.novembrī plkst.10:00 Rīgā, Turgeņeva iela 21, LV-1050, II stāvā, 219.telpā tiešsaistē, izmantojot Microsoft Teams. Izsoles dalībnieku reģistrācijas izsolei tiešsaistē laiks 2020.gada 11.novembrim no plkst.09:45 līdz plkst.10:00

Izsoles organizētājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju izsoles dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem izsoles organizētāja tīmekļvietnē www.ldz.lv un  www.rss.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šīs izsoles sludinājuma.

Ieinteresētajam pretendentam ir pienākums sekot līdzi izsoles organizētāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie attiecīgās izsoles sludinājuma publicētajai informācijai. Izsoles organizētājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētais pretendents nav iepazinies ar minēto informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Izsoles kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par izsoles noteikumiem: Iepirkuma komisijas sekretāre - SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Iepirkumu un materiāltehniskā nodrošinājuma daļas galvenā iepirkumu speciāliste Egita Sergejeva, tālrunis +371 67233232, e-pasts – egita.sergejeva@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2020.gada 10.Novembris plkst. 9.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss