Latest news

Izvēlne

2M62 un TEP70 sēriju dīzeļlokomotīvju pārdošanas ATKLĀTĀ IZSOLE

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” rīko atklātu IZSOLI par2M62 un TEP70 sēriju dīzeļlokomotīvju pārdošanu”

Izsoles priekšmets:

Sērija

Numurs

Izlaiduma gads

Kalpošanas termiņš

Noskrējiens kopējais (km)

2M62

0894

1984

2022

2759727

2M62

0924

1984

2024

2601970

2M62

1003

1985

2021

2726427

2M62

1185

1986

2021

2083317

TEP70

0233

1990

2020

1815148

TEP70

0252

1991

2021

1673749

 Pieteikuma iesniegšana:

Pretendents pieteikumu dalībai izsolē iesniedz līdz 2020.gada 15.septembra plkst.9.00 Mercell elektroniskajā iepirkumu sistēmā https://www.mercell.com/lv-lv/iepirkums/107628530/sia-ldz-ritosa-sastava-serviss-iepirkumi.aspx.

Kopā ar pieteikumu pretendentam jāiesniedz arī izsoles nodrošinājums – 10000,00 EUR bez PVN (desmit tūkstoši euro), kas jāiemaksā izsoles organizētāja kontā līdz 2020.gada 15.septembrim (ieskaitot).

Atklātā izsole tiešsaistē:

2020.gada 16.septembrī plkst.10:00 Rīgā, Turgeņeva iela 21, LV-1050, II stāvā, 219.telpā tiešsaistē, izmantojot lietojumprogrammu Skype for Business vai Microsoft Teams. Izsoles dalībnieku reģistrācijas izsolei tiešsaistē laiks 2020.gada 16.septembrī no plkst.09:45 līdz plkst.10:00.

Izsoles organizētājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju izsoles dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem izsoles organizētāja tīmekļvietnē www.ldz.lv un  www.rss.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šīs izsoles sludinājuma.

Ieinteresētajam pretendentam ir pienākums sekot līdzi izsoles organizētāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie attiecīgās izsoles sludinājuma publicētajai informācijai. Izsoles organizētājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētais pretendents nav iepazinies ar minēto informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par izsoles noteikumiem: Iepirkuma komisijas sekretāre - SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Iepirkumu un materiāltehniskā nodrošinājuma daļas galvenā iepirkumu speciāliste Egita Sergejeva, tālrunis +371 67233232, e-pasts – egita.sergejeva@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2020.gada 15.Septembris plkst. 9.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss