Latest news

Izvēlne

Zemes stundā izslēgs Rīgas, Jelgavas un Daugavpils dzelzceļa tilta apgaismojumu

Šī gada 27. martā no plkst. 20.30 līdz 21.30 jau 14. gadu pēc kārtas norisināsies Pasaules dabas fonda akcija Zemes stunda, kuras ilggadējs dalībnieks ir arī VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz), kurš šogad  izslēgs Rīgas, Jelgavas un Daugavpils dzelzceļa tiltu dekoratīvo apgaismojumu.

Zemes stunda ik gadu apvieno miljoniem indivīdus, uzņēmumus un organizācijas 190 valstīs un teritorijās, kas gatavi rīkoties klimata pārmaiņu un dabas daudzveidības samazināšanās novēršanai. Cīņai pret klimata pārmaiņām ir jābūt vienotai visā pasaulē, un arī LDz savās ikdienas darbībās turpina ieviest videi draudzīgus risinājumus un tehnoloģijas.

Radot aptuveni astoņas reizes mazāk oglekļa emisiju uz vienu tonnkilometru nekā citi transporta veidi, dzelzceļš ir atzīts par vienu no videi draudzīgākajiem transporta veidiem pasaulē. Turklāt ar vienu lokomotīvi var aizvest tikpat daudz kravu, cik ar 115  kravas automašīnām.

Viens no  risinājumiem, kas būtiski veicina emisiju mazināšanos, ir vilces līdzekļu modernizācija, padarot tos videi draudzīgākus. Pēdējo gadu laikā ir modernizētas un pakāpeniski pieņemtas ekspluatācijā 14 maģistrālās dīzeļlokomotīves 2M62UM. Modernizētās lokomotīves ir efektīvākas un ekonomiskākas, kā rezultātā ir samazinājies gan patērētais degvielas patēriņš uz 100 kilometriem, gan izmešu apjomi. Videi draudzīgākas padarītas arī manevru dīzeļlokomotīves ČME3M, TGK2V UN TGM23B.

Vairāk informācijas par akciju Pasaules Dabas fonda mājaslapā: https://lv-pdf.panda.org/