Latest news

Izvēlne

Vides monitorings

MONITORINGS

Grunts

LDz koncernā grunts un gruntsūdeņu kvalitātes izpēte un monitorings uzsākti jau 1995. gadā, tādējādi ir izpētīts grunts un gruntsūdeņu piesārņojums un ierīkots urbumu (aku) tīkls pazemes ūdeņu ikgadējai kvalitātes novērošanai Rīgā, Daugavpilī, Ventspilī, Rēzeknē, Krustpilī, Liepājā un Jelgavā.

Līdzšinējo pētījumu rezultāti liecina, ka grunts un gruntsūdeņu piesārņojums ar naftas produktiem LDz teritorijās ir lokāla rakstura un gruntsūdeņu sanācija nepieciešama tikai degvielas bāzēs.

Sanācijas pasākumi tiek veikti RSS LRC teritorijā Daugavpilī un RSS LRC Rīgas iecirkņa teritorijā Rīgā (ar naftas produktiem piesārņoto gruntsūdeņu atsūknēšana no urbumiem un to attīrīšana).

Gaiss

2006. gadā stacijas Rēzekne II pieņemšanas parkā darbu uzsāka nepārtrauktas darbības gaisa monitoringa stacija OPSIS. 8 gadu laikā pārsniegumi nav konstatēti.

EMISIJAS

Būtiskākās gaisa piesārņojošo vielu emisijas ir no LDz īpašumā esošajām kravu dīzeļlokomotīvēm. Tās ir oglekļa dioksīds CO2, oglekļa monoksīds jeb tvana gāze CO, slāpekļa oksīdi NOx, sēra dioksīds SO2, cietās daļiņas PM, ogļūdeņraži CH.

 

Veicot dīzeļlokomotīvju kapitālo remontu un modernizāciju, kā arī apmācot lokomotīvju vadītājus ekonomiskā braukšanā, ir izdevies ievērojami samazināt īpatnējo dīzeļdegvielas patēriņu, tādējādi arī izmešus gaisā – salīdzinot ar 2000. gadu samazinājums ir 28,6%.

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
 

Pieteikties jaunumiem