Latest news

Izvēlne

VAS “Latvijas dzelzceļš” Rīgā uzņem asociācijas “RailNetEurope” Ģenerālās Asamblejas sanāksmi

Š.g. 16.maijā VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) Rīgā organizēja asociācijas “RailNetEurope” (RNE) Ģenerālās Asamblejas sanāksmi, kurā piedalījās vairāk nekā 60 pārstāvju no Eiropas dzelzceļa infrastruktūras uzņēmumiem, kā arī visa RNE vadība. Organizācijas būtiskākie lēmumi tiek pieņemti divreiz gadā notiekošajās Ģenerālās asamblejas sanāksmēs un šoreiz pasākums notika Rīgā. 

Pasākuma atklāšanas ievadvārdos VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs Rinalds Pļavnieks uzsvēra: “Asociācija RNE ir viena no nozīmīgākajām organizācijām Eiropā, kas veicina ES dzelzceļu vienotu IT sistēmu un standartu ieviešanu, kas ir arī viena no LDz pašreizējām prioritātēm. Mums kopīgi un ar vienotu redzējumu jārūpējas, lai dzelzceļš visā Eiropā ieņemtu arvien būtiskāku un konkurētspējīgāku lomu ilgtspējīga transporta sistēmā“

“RailNetEurope” ir Eiropas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju asociācija, kas koordinē tās biedru starptautisko darbību tādās dzelzceļa jomās kā jaudas, satiksmes un dzelzceļa koridoru pārvaldība, vienotu informācijas sistēmu izstrāde un juridiskie jautājumi.