VAS “Latvijas dzelzceļš” piedalās ikgadējās Nacionālo bruņoto spēku rīkotajās militārajās mācībās | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

VAS “Latvijas dzelzceļš” piedalās ikgadējās Nacionālo bruņoto spēku rīkotajās militārajās mācībās

7. un 8. septembrī Nacionālo bruņoto spēku militāro mācību “Namejs 2022” ietvaros notiek ikgadējās Aizsardzības ministrijas mācības “AMEX 2022”, lai pārbaudītu valsts institūciju un komersantu gatavību militārām un hibrīdkrīzēm. Šajās mācībās piedalās arī VAS “Latvijas dzelzceļš”.

Mācību dalībnieki saskaņā ar mācību scenāriju tiks iesaistīti valsts apdraudējuma  pārvarēšanā un izspēlēs nekonvencionālos, kā arī militāro draudu scenārijus.

VAS “Latvijas dzelzceļš” pirmo reizi piedalījās arī Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes štāba organizētajās mācībās “Šķērslis”, kas ir daļa no Aizsardzības ministrijas rīkotajām mācībām “AMEX 2022”.

VAS “Latvijas dzelzceļš” eksperts starptautiskajos un militāros jautājumos Gundars Ābols skaidro, ka mācībās “Šķērslis” Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes štāba personāls un VAS “Latvijas dzelzceļš” pārstāvji galda mācību formā veica savstarpēju informācijas apmaiņu un aktivitāšu realizāciju mobilitātes un pretmobilitātes jeb dažāda veida satiksmes infrastruktūras bloķēšanas, ar mērķi apgrūtināt ienaidnieka pārvietošanos valsts teritorijā, pasākumu nodrošināšanā.

Kā atzina Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes komandieris pulkvedis Gunārs Kauliņš, mācības “Šķērslis” ir plānots kā tradicionāls pasākums, kurā attīstīt arvien jaunas sadarbības iespējas un praktiski veikt speciālistu apmācību.

Dažādi atsevišķi vingrinājumi mācību cikla “Namejs” ietvaros sniedz iespēju trenēt un pilnveidot sadarbību ar civilajām institūcijām, veicinot iesaistīto pušu izpratni par veicamajiem uzdevumiem militāra apdraudējuma gadījumā. Cieši sadarbojoties militārajām vienībām un visam civilajam sektoram un sniedzot dažāda veida atbalstu, tiek stiprināta visaptveroša valsts aizsardzības sistēma Latvijā.

Minētās mācības ir organizētas visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas attīstības ietvaros. Tās mērķis ir veicināt visas sabiedrības atbildīgu attieksmi pret valsti un tās drošību, padziļinot valsts institūciju savstarpējo sadarbību, ieviešot efektīvus publiskās un privātās partnerības mehānismus un sabiedrības pašorganizēšanās instrumentus krīzes gadījumiem. Visaptverošās valsts aizsardzības sistēmā katrai – gan valsts, gan nevalstiskai organizācijai, kā arī privātajam sektoram un iedzīvotājiem ir skaidri definēta loma krīzes situācijā, tostarp potenciālu militāro draudu jeb kara gadījumā.