Latest news

Izvēlne

VAS “Latvijas dzelzceļš” piedalās Eiropas dzelzceļa nozares vadošo organizāciju debatēs par Eiropas dzelzceļa telpas stratēģisko attīstību

Aizvadītajā nedēļā VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) valdes priekšsēdētājs Rinalds Pļavnieks Briselē (Beļģija) piedalījās Eiropas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju kopienas (Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER)) organizētajās debatēs, kurās paneļdiskusijas formātā tika apspriests ES politikas veidotājiem CER  iesniegtais  nozares stratēģiskās attīstības redzējums.

CER ir Eiropas vadošā dzelzceļu asociācija un LDz valdes priekšsēdētājs Rinalds Pļavnieks ir ievēlēts tās vadības komitejā, kuras sastāvā ir Rietumu un Centrāleiropas lielākie dzelzceļi, kā piemēram, Austrijas dzelzceļš (OBB) Vācijas dzelzceļš (DB), Francijas dzelzceļš (SNCF) un citi.

Eiropas Savienībā patlaban tiek strādāts pie vairākām transporta sektoram būtiskām direktīvām un regulām, kas būtiski ietekmēs dzelzceļa nozari Eiropā un arī Latvijā. CER rīkotajās debatēs piedalījās Eiropas Komisijas Mobilitātes un Transporta direktorāta sauszemes transporta sektora vadītājs, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) pārstāve un Eiropas Privāto ostu uzņēmumu un termināļu federācijas (Feport) vadītāja. Pēc CER uzaicinājuma paneļdiskusijā piedalījās arī VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs Rinalds Pļavnieks.

Šajās debatēs tika apspriesti Eiropas stratēģiskie mērķi un to sasniegšanai nepieciešamās izmaiņas dzelzceļa un transporta nozarē, tostarp attiecībā arī uz militāro mobilitāti un kravu pārvadājumiem, kas būs būtiski Eiropas rūpniecības konkurētspējas palielināšanai, vienlaikus veicinot Eiropas zaļo pāreju, kā arī sekmējot Eiropas enerģētisko autonomiju, jo īpaši pašreizējos neskaidrajos ģeopolitiskajos apstākļos.

VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs Rinalds Pļavnieks: “Dalība CER un citās Eiropas dzelzceļa organizācijās LDz ir īpaši būtiska. Esam gandarīti, ka varam būt ne vien šo organizāciju biedri, bet arī aktīvi procesu virzītāji un piedalīties stratēģisku lēmumu pieņemšanā un īstenošanā. Šādas debates un citi pasākumi, ir lieliska platforma, kuras dienas kārtībā varam iekļaut Latvijas dzelzceļa sistēmai aktuālus jautājumus.“

 

Foto: CER