VAS “Latvijas dzelzceļš” izvērtē iespējas centrālajai administrācijai pārcelties uz citām biroja telpām | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

VAS “Latvijas dzelzceļš” izvērtē iespējas centrālajai administrācijai pārcelties uz citām biroja telpām

VAS “Latvijas dzelzceļš” pēdējo gadu laikā mainās, būtiski palielinot darbības efektivitāti, ieviešot inovatīvas tehnoloģijas un virzoties uz mērķi – kļūt par mūsdienīgu un ilgtspējīgu dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju. Lai veicinātu ilgtspējīgu, esošajai situācijai atbilstošu un efektīvu darba vidi, VAS “Latvijas dzelzceļš” izvērtē iespēju centrālajam birojam pārcelties uz citām darba telpām, un ir izsludinājis konkursu par biroja telpu nomu Rīgā.

VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs Māris Kleinbergs: “VAS “Latvijas dzelzceļš” administrācija šobrīd strādā vairākās ēkās netālu no Rīgas centrālās dzelzceļa stacijas, un galvenā no tām - centrālā biroja ēka Gogoļa ielā 3 ir celta 1914.gadā. Šī ēka ir bijusi dzelzceļu administrācijas mājvieta jau vairāk nekā 100 gadus, un šajā laikā būtiski ir mainījušās gan dzelzceļa tehnoloģijas un cilvēku darbaspēka loma dzelzceļa darbības nodrošināšanā, gan arī uzņēmumu priekšstats par mūsdienīgām un efektivitāti veicinošām biroju telpām”.

“Esošo LDz administrācijas ēku Gogoļa ielā 3, Turgeņeva ielā 14 un Turgeņeva ielā 21 un citviet kopējā lietderīgā platība uz vienu darbinieku ir ap 38 m2, un biroja platība – 25 m2 , kas būtiski pārsniedz efektīvai darbībai nepieciešamo biroja platību uz vienu darbinieku. Ņemot vērā šo faktoru, kā arī attālinātā darba radīto ietekmi, ir pieņemts lēmums izvērtēt iespējas iznomāt jaunas, salīdzinoši nelielas, uzņēmuma ilgtspējīgai attīstībai atbilstošākas un mūsdienīgi aprīkotas centrālās administrācijas telpas,” turpina M.Kleinbergs.

Pašlaik VAS “Latvijas dzelzceļš” administrācijas darba telpu platība pārsniedz 20 tūkstošus kvadrātmetru, savukārt jaunajām VAS “Latvijas dzelzceļš” pamatdarbības nodrošināšanai nepieciešamajām biroja telpām nepieciešama apm. 4500 m2 liela lietderīgā platība, un būtiska uzmanība tiks pievērsta arī augstai biroja ēkas energoefektivitātei. Tāpat, rūpējoties par darbinieku ērtībām, LDz sagaida biroja telpu nomas piedāvājumus, kas ietver arī ēkā vai tās tuvumā atrodošos ēdnīcu, ērti pieejamu sabiedrisko transportu un citas mūsdienīgiem birojiem raksturīgas prasības.

Saskaņā ar VAS “Latvijas dzelzceļš” prasībām, jābūt iespējai noslēgt nomas līgumu uz vismaz 15 gadiem ar iespēju to pagarināt uz vēl 5 gadiem, un biroja telpām jābūt pieejamām nomas lietošanai 90 dienu laikā pēc piedāvājuma atvēršanas.