Latest news

Izvēlne

VAS "Latvijas dzelzceļš" sarunu procedūra ar publikāciju „LDz darbinieku apmācība elektroniskajā vidē (e-apmācība)”

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 VAS “Latvijas dzelzceļš”, reģ.Nr.40003032065 izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „LDz darbinieku apmācība elektroniskajā vidē (e-apmācība)” (turpmāk - sarunu procedūra).

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar projekta „Latvijas Loģistikas asociācijas biedru darbaspēka kvalifikācijas celšana” Nr. APA/1.3.1.1.1/10/02/016 (turpmāk – Projekts) īstenošanu darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.1.1.apakšaktivitātes „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām” ietvaros.

Sarunu procedūras priekšmets ir VAS „Latvijas dzelzceļš” darbinieku apmācība elektroniskajā vidē šādiem kursiem:

 • E-apmācība „Darbs ar MS datorprogrammām – optimizācija;
 • E-apmācība  Pamatzināšanas;
 • E-apmācība MS PowerPoint 2007 lietotāja līmenis;
 • E-apmācība MS Excel 2007 lietotāja līmenis;
 • E-apmācība MS Word 2007 lietotāja līmenis.

 

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras dokumentiem var iepazīties un tos saņemt VAS „Latvijas dzelzceļš”, Turgeņeva ielā 14, Rīgā, LV-1547, Iepirkumu birojā, 5.stāvā, 533.kabinetā. Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: martins.blaus@ldz.lv.

Piedāvājumu sarunu procedūrai atvēršana notiks: 2014.gada 23.oktobrī, plkst.10:00, Rīgā, Turgeņeva ielā 14, 5. stāvā, 532. kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā). Visi pieteikuma dokumenti dalībai sarunu procedūrā iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2014.gada 23.oktobrim, plkst.10.00, Rīgā, Turgeņeva ielā 14, 5.stāvs, 533. kabinetā.

Kontaktpersonas:

 • organizatoriskos jautājumos: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākais iepirkumu speciālists Mārtiņš Blaus, tālrunis +371 67234086, fakss: +371 67234250, e-pasts: martins.blaus@ldz.lv;
 • iepirkuma priekšmeta tehniskos jautājumos: VAS „Latvijas dzelzceļš” Personāla direkcijas LDz mācību centra vadītāja p.i.  Zanda Zāle, tālrunis 6723 3011, mob. 20297962.

 

Par VAS “Latvijas dzelzceļš” Reģ.Nr.40003032065 sarunu procedūras ar publikāciju „LDz darbinieku apmācība elektroniskajā vidē (e-apmācība)” (turpmāk - sarunu procedūra) rezultātiem.

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar projekta „Latvijas Loģistikas asociācijas biedru darbaspēka kvalifikācijas celšana” Nr. APA/1.3.1.1.1/10/02/016 (turpmāk – Projekts) īstenošanu darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.1.1.apakšaktivitātes apakšaktivitātes „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām” ietvaros.

Sarunu procedūras priekšmets VAS „Latvijas dzelzceļš” darbinieku apmācība elektroniskajā vidē šādiem kursiem:

 • E-apmācība „Darbs ar MS datorprogrammām – optimizācija;
 • E-apmācība  Pamatzināšanas;
 • E-apmācība MS PowerPoint 2007 lietotāja līmenis;
 • E-apmācība MS Excel 2007 lietotāja līmenis;
 • E-apmācība MS Word 2007 lietotāja līmenis.

 

Saskaņā ar 2014.gada 10.novembra rīkojumu „Par sarunu procedūras ar publikāciju „LDz darbinieku apmācība elektroniskajā vidē (e-apmācība)” rezultātiem” par uzvarētāju sarunu procedūrā ir atzīta un tiesības slēgt iepirkuma līgumu tiek piešķirtas AS „Datorzinību centrs”, vienotais reģ.nr.40003308066 (turpmāk – pretendents).

            Pretendenta piedāvātā līgumcena par sarunu procedūras priekšmetu kopumā – 39 422,50 EUR (bez PVN).

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2014.gada 23.Oktobris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30