Latest news

Izvēlne

VAS "Latvijas dzelzceļš" prezidents Leipcigā tiksies ar starptautisko dzelzceļa organizāciju un OECD vadību

VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) prezidents Edvīns Bērziņš ceturtdien, 23.maijā, Starptautiskā Transporta foruma (International Transport Forum (ITF)) samita laikā Leipcigā tiksies ar starptautisko dzelzceļa organizāciju un OECD vadību.

Vizītes laikā Leipcigā, 23.maijā, E.Bērziņam ir plānotas tikšanās ar Eiropas dzelzceļu un infrastruktūras uzņēmumu kopienas (CER) izpilddirektoru Liboru Lohmanu un Starptautiskās dzelzceļu savienības (UIC) vadību. Tāpat tiek plānota tikšanās ar OECD augstākā līmeņa ekspertiem.

LDz valdes priekšsēdētājs Edvīns Bērziņš: “Pateicoties mūsu aktīvajam darbam starptautiskajos tirgos vairāku gadu garumā, pagājušajā gadā ”Latvijas dzelzceļš” kā vienīgais uzņēmums no Baltijas valstīm un visas Austrumeiropas tika uzņemts Starptautiskā Transporta foruma Korporatīvās partnerības padomē. ITF Korporatīvās partnerības padome ir daļa no OECD organizāciju tīkla, kura ietvaros īpaši tiek sekmēta laba pārvaldība visos līmeņos, un arī šī samita laikā tikšos ar OECD pārstāvjiem, lai vēl pirms OECD ģenerālsekretāra vizītes Latvijā maija beigās pārrunātu labas korporatīvās pārvaldības pamatprincipu ieviešanu Latvijā un koncernā “Latvijas dzelzceļš”.

Starptautiskā Transporta foruma samitā piedalās vairāk nekā 1000 nozares pārstāvji no 70 valstīm. Kopumā trīs dienu laikā ir paredzētas 55 sesijas un pasākumi. Samitā nozares eksperti diskutē, kā ar pēc iespējas labākiem transporta savienojumiem integrēt reģionus un panākt to ekonomisko izaugsmi, noteiktos sociālos un vides mērķus, kā arī pārrunā aktuālākos labas korporatīvās pārvaldības jautājumus.

VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs un koncerna “Latvijas dzelzceļš” valdošais uzņēmums. Koncernā ietilpst arī sešas meitas sabiedrības – AS “LatRailNet”, kas veic infrastruktūras maksas noteikšanu un dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali, SIA “LDZ CARGO”, kas nodrošina dzelzceļa kravu pārvadājumus un starptautiskos pasažieru pārvadājumus, infrastruktūras būvniecības un uzturēšanas uzņēmums SIA “LDZ infrastruktūra”, ritošā sastāva remonta un uzturēšanas uzņēmums SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”, apsardzes uzņēmums SIA “LDZ apsardze”, kā arī loģistikas uzņēmums SIA “LDZ Loģistika”. LDz ir saņēmis Ilgtspējas indeksa Platīna novērtējumu, ka arī ierindojas starp pieciem vērtīgākajiem un vislabāk pārvaldītājiem Latvijas uzņēmumiem "Prudentia" un "Nasdaq Riga" ik gadu veidotajā sarakstā.

VAS “Latvijas dzelzceļa” pirmsākumi meklējami 1919.gadā un šogad uzņēmums svinēs savu 100 gadu jubileju, kuras ietvaros ir gaidāmi izglītojoši, kultūras un biznesa pasākumi un procesi.