Latest news

Izvēlne

VAS "Latvijas dzelzceļš" parakstījis līgumu par projekta “Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija” 1.posma īstenošanu

Lai paaugstinātu pasažieru un kravu pārvadājumu efektivitāti, veicinātu videi draudzīgu tehnoloģiju izmantošanu un veicinātu Latvijas dzelzceļa tranzīta koridora starptautisko konkurētspēju, LDz turpmākajos gados plāno veikt dzelzceļa tīkla elektrifikāciju. 2019.gada 9.oktobrī VAS “Latvijas dzelzceļš” parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija” (1.posms) īstenošanu.

Projekta ietvaros līdz 2023.gada beigām plānots elektrificēt dzelzceļa līnijas Daugavpils – Krustpils, Rēzekne - Krustpils un Krustpils - Rīga, elektrificējot dzelzceļa maģistrālos ceļus ar 25 kV maiņstrāvas tehnoloģiju, tostarp rekonstruējot arī daļēji esošo elektrificēto dzelzceļa tīklu, aizstājot 3,3 kV sistēmu ar 25 kV sistēmu.

Projekta īstenošanas rezultātā būs iespējams pārvadāt smagākus vilcienus ar maksimālo svaru līdz pat 9 000 bruto tonnām, un arī pasažieru satiksmē dzelzceļa līnijās, kur patlaban tiek izmantota dīzeļvilce, pēc projekta īstenošanas tiks ieviesta elektrovilcienu satiksme.

Projekta īstenošana tiks nodrošināta ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu*, LDz finansējumu un Eiropas investīciju bankas aizdevumu.

2017.gada sākumā Ministru kabinets atbalstīja Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas p rojekta pirmā posma īstenošanu, kas ir līdz šim lielākais plānotais Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētais projekts Latvijā.

Lai gan sākotnējais plānotais investīciju apjoms bija aplēsts 519 miljonu eiro apmērā, taču ņemot vērā, ka dzelzceļa nozarē aizvien straujāk ienāk jaunas tehnoloģijas, VAS “Latvijas dzelzceļš” izdevās rast risinājumu  samazināt  kopējās projekta izmaksas par 15% jeb 78 milj. EUR,  aizstājot plānotās vilces jaudas apakšstaciju barošanu ar invertoriem, projekta ietvaros samazinot apakšstaciju kopējās izmaksas. Tādējādi projekta jaunās kopējās izmaksas sastādīja 441 milj.EUR.

Projekts ir saņēmis Eiropas Komisijas tehniskās palīdzības neatkarīgo ekspertu (JASPERS) pozitīvu atzinumu, savukārt šī gada jūlijā arī Eiropas Komisija sniedza pozitīvu atzinumu projekta pirmā posma īstenošanai.

Patlaban Latvijā ir elektrificēti 257 km sliežu ceļu, kas veido 14% no kopējā valsts dzelzceļa tīkla un ir ievērojami mazāk par ES vidējo rādītāju – 60%.

 


* “Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija” 1.posmu paredzēts īstenot Eiropas Savienības fondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti” 6.2.1.1. pasākuma “Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija” ietvaros.