Latest news

Izvēlne

VAS "Latvijas dzelzceļš" organizēs plaša mēroga operatīvo dienestu mācības, imitējot ekoloģisko katastrofu uz dzelzceļa

VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) ceturtdien, 23.jūlijā, Šķirotavas stacijā organizēs plaša mēroga mācības, kurās tiks pārbaudīta operatīvo dienestu gatavība un spēja savstarpēji sadarboties, lai novērstu ekoloģisku katastrofu uz publiskās dzelzceļa infrastruktūras.

Lai pārbaudītu Civilās aizsardzības sistēmā iesaistīto dalībnieku gatavību koordinētai rīcībai un nostiprinātu sadarbību katastrofu pārvaldīšanā, mācībās piedalīsies ne tikai plašs LDz darbinieku skaits, bet arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Zemessardzes 1. Rīgas brigādes, Valsts policijas, Rīgas Pašvaldības policijas, kā arī Valsts vides dienesta darbinieki.

Mācību laikā tiks imitēta cisternas ar bīstamu kravu nobraukšana no sliedēm, kā rezultātā ir sākusies bīstamas vielas noplūde no cisternas un notikusi aizdegšanās. Operatīvo dienestu uzdevums būs lokalizēt un nodzēst ugunsgrēku, lokalizēt bīstamās kravas noplūdi no cisternas un likvidēt tās izraisītās sekas, pārsūknēt no bojātās cisternas atlikušo bīstamo kravu derīgajā cisternā, ka arī uzcelt ritošo sastāvu uz sliedēm saskaņā ar noteiktām prasībām.

Aicinām iedzīvotājus neuztraukties, jo mācību laikā ekoloģiskā katastrofa tiks imitēta, un ne videi, ne iedzīvotājiem apdraudējums netiks radīts!

Mācības Šķirotavas stacijā sāksies plkst.10:00.