Latest news

Izvēlne

VAS "Latvijas dzelzceļš" ar operatīvajiem dienestiem Rēzeknē imitēs naftas produktu noplūdi un ugunsgrēka likvidēšanu

Lai nostiprinātu profesionālās iemaņas un savstarpējo sadarbību krīzes situācijās, VAS "Latvijas dzelzceļš" ceturtdien, 24.septembrī, Rēzeknē kopīgi ar valsts operatīvajiem dienestiem rīkos civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas kompleksās mācības, kuru laikā imitēs naftas produktu ugunsgrēku un tā likvidēšanu.

Mācības notiks SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" Rēzeknes ceha teritorijā, un saskaņā ar plānu, notiks bīstamās kravas noplūde no cisternas, savukārt lokomotīvju depo izcelsies ugunsgrēks. LDz speciālistiem sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Rēzeknes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju, Valsts vides dienestu un Valsts policiju,  būs uzdevums lokalizēt bīstamās vielas noplūdi no cisternas, lokalizēt un likvidēt ugunsgrēku, kā arī novērst ekoloģiskos draudus apkārtējai videi.

Mācību mērķis ir pārbaudīt civilās aizsardzības sistēmā iesaistīto dienestu gatavību koordinētai rīcībai, veicot katastrofu seku likvidēšanas darbus, kā arī nostiprināt sadarbību katastrofu pārvaldīšanā uz publiskās dzelzceļa infrastruktūras. 

Civilās aizsardzības mācības ar valsts operatīvo dienestu iesaistīšanos LDz organizē četras reizes gadā.