Latest news

Izvēlne

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu „Digitālo informatīvo displeju piegāde, uzstādīšana un integrācija” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2022/198-AK)

Papildus informācija: 

Pagarināts 01.02.2023. termiņš piedāvājumu iesniegšanai/atvēršanai no 13.02.2023. uz 20.02.2023.!

Visai aktuālajai informācijai par iepirkumu, tai skaitā Nolikumam ar tā pielikumiem, grozījumiem un atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, skaidrojumiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem tiek nodrošināta pieeja Pasūtītāja pircēja profilā - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/93690, izņemot Pasūtītāja prasības, kuru izsniegšana tiek nodrošināta atbilstoši konkursa nolikuma 2.5.3. un 2.5.4.punktā noteiktajam.

Pasūtītāja tīmekļa vietnē: http://www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” vienīgi informatīvos nolūkos pieejama vispārēja informācija par iepirkumu.

Lai saņemtu nolikumu, ieinteresētais piegādātājs EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā reģistrējas kā nolikuma saņēmējs.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums regulāri pārbaudīt jaunas informācijas esamību Pasūtītāja pircēja profilā un ņemt to vērā iesniedzot piedāvājumu.

Piedāvājumu iesniegšana: piedāvājumus konkursam iesniedz līdz 2023.gada 20.februārim1,2 plkst. 10:00 (pēc Latvijas Republikas laika) EIS e-konkursu apakšsistēmā;

1saskaņā ar Grozījumiem Nr.1 termiņš pārcelts no 2023.gada 1.februāra uz 2023.gada 13.februāri (skat. EIS e-konkursu apakšsistēmā iepirkumu sadaļā, interneta vietnes adrese: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/93690)

2saskaņā ar Grozījumiem Nr.2 termiņš pārcelts no 2023.gada 13.februāra uz 2023.gada 20.februāri (skat. EIS e-konkursu apakšsistēmā iepirkumu sadaļā, interneta vietnes adrese: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/93690)

Pēc noteiktā termiņa ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi netiks pieņemti.

Piedāvājumu atvēršana: iesniegtie piedāvājumi tiek atvērti elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā norādītajā termiņā.

Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam pretendenti var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā (iepriekš reģistrējoties EIS piedāvājumu atvēršanas sēdei).

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par konkursa nolikumu: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Inga Upenāja, tālrunis: +371 67234857, e-pasta adrese: inga.upenaja@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2023.gada 20.Februāris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš