Latest news

Izvēlne

VAS “Latvijas dzelzceļš” no Pārresoru koordinācijas centra saņēmis augstu novērtējumu par mērķu izpildi 2018.gadā

VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) ir saņēmis Pārresoru koordinācijas centra (PKC) izvērtējumu par uzņēmuma finanšu un nefinanšu mērķu izpildi 2018.gadā. Saskaņā ar saņemto atzinumu, PKC mērķu izpildi ir novērtējis kā ļoti labu. Iepriekš pozitīvu vērtējumu par uzņēmuma darbību pagājušajā gadā izteica gan LDz padome, gan arī kapitāla daļu turētājs.

PKC vērtējums VAS “Latvijas dzelzceļš” darbībai 2018.gadā, salīdzinājumā ar 2017.gada darbības un mērķu izpildi ir uzlabojies - iepriekš tas bija "labi".

PKC izsniegtajā atzinumā norādīts, ka LDz pagājušajā gadā ir vai nu sasniedzis, vai arī pārsniedzis visus finanšu mērķus gan kā valdošais koncerna uzņēmums, gan arī kā koncerns kopumā. Pagājušajā gadā gan pārsniegti finanšu darbības rādītāji - peļņa, gan arī ar peļņu saistītie mērķi.

VAS “Latvijas dzelzceļš” prezidents Edvīns Bērziņš: “PKC kā vadošās valsts kapitālsabiedrību pārraudzības iestādes augstais novērtējums par LDz mērķu izpildi 2018.gadā apliecina, ka, pateicoties LDz valdes, padomes un kapitāldaļu turētāja profesionālajam darbam, VAS “Latvijas dzelzceļš” ir pārvaldīts efektīvi, atbildīgi un caurspīdīgi”.

PKC atzinumu par valsts kapitālsabiedrības mērķu izpildi sagatavo saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem "Kārtība, kādā tiek vērtēti darbības rezultāti un finanšu rādītāji kapitālsabiedrībai, kurā valstij ir izšķiroša ietekme".