VAS “Latvijas dzelzceļš” izstrādā Saimnieciskās darbības plānu darbības periodam līdz 2022.gadam | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

VAS “Latvijas dzelzceļš” izstrādā Saimnieciskās darbības plānu darbības periodam līdz 2022.gadam

Ņemot vērā Dzelzceļa likuma 9.pantu, par valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanu un attīstību atbildīgā valsts akciju sabiedrība - valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs VAS “Latvijas dzelzceļš” saskaņā ar:

 2018.gada 6.novembra Ministru kabineta rīkojumu Nr.588 apstiprināto “Indikatīvo dzelzceļa infrastruktūras attīstības plānu 2018.-2022.gadam”,

2018.gada 9.novembrī starp Satiksmes ministriju un VAS “Latvijas dzelzceļš” kā infrastruktūras pārvaldītāju 2018.gada 9.novembrī noslēgto Daudzgadu līgumu par LDz pārvaldīšanā esošās publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanas un attīstības plānošanu un finansēšanu periodam no 2018.gada 09. novembra līdz 2022.gada 31.decembrim un

 ņemot vērā Dzelzceļa likuma 10.’panta 3. daļu, kas paredz, ka infrastruktūras pārvaldītājs nodrošina Daudzgadu līguma noteikumu un saimnieciskās darbības plāna konsekvenci,

VAS “Latvijas dzelzceļš” ir izstrādājusi Saimnieciskās darbības plāna projektu darbības periodam līdz 2022.gadam.

Ievērojot Dzelzceļa likuma 9.panta 3.daļā noteikto un nodrošinot iespēju pieteikuma iesniedzējiem iepazīties ar SDP saturu, VAS “Latvijas dzelzceļš” aicina iepazīties ar Saimnieciskā darbības plāna projektu, ar informācijas saņemšanas pieprasījumu vēršoties info@ldz.lv un viedokli izsakot līdz 2019.gada 7.janvārim.

 

 

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31